Bakalářské studium Kombinované

pic_selfstudyProgram Specializace v pedagogice nabízí kombinované studium oboru:

 

Kombinované studium je určeno těm zájemcům, kteří z časových důvodů nemohou studovat prezenčně, ale přesto chtějí vystudovat vysokou školu. Tato forma studia poskytuje efektivní kombinaci distanční a prezenční formy výuky, která vedle řízeného samostudia přináší studentům přímý kontakt s vyučujícími.