Udržitelnost 2014

V rámci udržitelnosti projektu AC PODVYS (reg. č. CZ.1.07/1.3.02/04.0009) nabízíme 10 metodických seminářů zaměřených na metodiku výukydětí v MŠ, ZŠ a SŠ v průběhu března 2014 – listopadu 2014, jeden dvoudenní metodický seminář a dále jazykový a metodický kurz Netlanguages.

Aktivity jsou určeny pedagogickým pracovníkům mateřských, základních a středních škol.

A/ Jednodenní metodické semináře pro učitele angličtiny

B/ Dvoudenní metodický seminář pro pedagogy, metodiky a předsedy předmětových komisí

C/ Jazykový on-line kurz Netlanguages

D/ Metodický on-line kurz Netlanguages

 

A/ Jednodenní metodické semináře pro učitele angličtiny

1.  Organizace a řízení vyučování, praktické tipy pro efektivní vedení výuky angličtiny

 • Pro pedagogy na 1. stupni ZŠ
 • Termín konání: 27.3.2014, 10:00 – 14:00
 • Místo konání: AKCENT College, Bítovská 5, Praha 4
 • Rozsah: 4 vyučovací hodiny
 • přihlašování (včetně platby) do 17.3.2014
 • max. 20 účastníků
 • cena za účastníka: 770,- Kč

 

2.  Prezentace nového jazyka

 • Pro pedagogy na 1. a 2. stupni ZŠ a na SŠ
 • Termín konání: 1.4.20143, 10:00 – 14:00
 • Místo konání: AKCENT College, Bítovská 5, Praha 4
 • Rozsah: 4 vyučovací hodiny
 • přihlašování (včetně platby) do 18.3.2014
 • max. 20 účastníků
 • cena za účastníka: 770,- Kč

 

3.  Využití příběhů ve výuce

 • Pro pedagogy v MŠ a na 1. stupni ZŠ
 • Termín konání: 15.4.2014, 10:00 – 14:00
 • Místo konání: AKCENT College, Bítovská 5, Praha 4
 • Rozsah: 4 vyučovací hodiny
 • přihlašování (včetně platby) do 1.4.2014
 • max. 20 účastníků
 • cena za účastníka: 770,- Kč

 

4.  Vytváření, adaptace a hodnocení učebních materiálů

 • Pro pedagogy na 1. a 2. stupni ZŠ a na SŠ
 • Termín konání: 29.4.2014, 10:00 – 14:00
 • Místo konání: AKCENT College, Bítovská 5, Praha 4
 • Rozsah: 4 vyučovací hodiny
 • přihlašování (včetně platby) do 15.4.20143
 • max. 20 účastníků
 • cena za účastníka: 770,- Kč

 

5.  Testování a hodnocení žáků, příprava na mezinárodní zkoušky pro děti a mládež

 • Pro pedagogy 1. a 2. stupni ZŠ a na SŠ
 • Termín konání: 27.5.2014, 10:00 – 14:00
 • Místo konání: AKCENT College, Bítovská 5, Praha 4
 • Rozsah: 4 vyučovací hodiny
 • přihlašování (včetně platby) do 13.5.2014
 • max. 20 účastníků
 • cena za účastníka: 770,- Kč

 

6.  Efektivní výuka a nácvik jazykových dovedností – poslech a mluvení

 • Pro pedagogy 1. a 2. stupni ZŠ a na SŠ
 • Termín konání: 10.6.2014, 10:00 – 14:00
 • Místo konání: AKCENT College, Bítovská 5, Praha 4
 • Rozsah: 4 vyučovací hodiny
 • přihlašování (včetně platby) do 27.5.2014
 • max. 20 účastníků
 • cena za účastníka: 770,- Kč

 

7.  Výuka angličtiny pro děti předškolního a raného školního věku

 • Pro pedagogy v MŠ a na 1. stupni ZŠ
 • Termín konání: 23.9.2014, 10:00 – 14:00
 • Místo konání: AKCENT College, Bítovská 5, Praha 4
 • Rozsah: 4 vyučovací hodiny
 • přihlašování (včetně platby) do 9.9.2014
 • max. 20 účastníků
 • cena za účastníka: 770,- Kč

 

8.  Efektivní výuka a nácvik jazykových dovedností – čtení a psaní

 • Pro pedagogy na 2. stupni ZŠ a SŠ
 • Termín konání: 2.10.2014, 10:00 – 14:00
 • Místo konání: AKCENT College, Bítovská 5, Praha 4
 • Rozsah: 4 vyučovací hodiny
 • přihlašování (včetně platby) do 18.9.2014
 • max. 20 účastníků
 • cena za účastníka: 770,- Kč

 

9.  Využití technologií ve výuce

 • Pro pedagogy na 2. stupni ZŠ a SŠ
 • Termín konání: 14.10.2014, 10:00 – 14:00
 • Místo konání: AKCENT College, Bítovská 5, Praha 4
 • Rozsah: 4 vyučovací hodiny
 • Přihlašování (včetně platby) do 30.9.2014
 • max. 20 účastníků
 • cena za účastníka: 920,- Kč

 

10.  Efektivní plánování a příprava hodin

 • Pro pedagogy na 2. stupni ZŠ a SŠ
 • Termín konání: 4.11.2014, 10:00 – 14:00
 • Místo konání: AKCENT College, Bítovská 5, Praha 4
 • Rozsah: 4 vyučovací hodiny
 • přihlašování (včetně platby) do 21.10.2014
 • max. 20 účastníků
 • cena za účastníka: 770,- Kč

 

B/ Dvoudenní metodický seminář pro pedagogy, metodiky a předsedy předmětových komisí

 • seminář zaměřený na zkvalitnění výběru, vedení a hodnocení pedagogických pracovníků s důrazem na zpětnou vazbu a zvýšení motivace žáků/studentů
 • pro učitele angličtiny, metodiky a vedoucí předmětových komisí základních a středních škol
 • dvoudenní seminář (celkem 12 vyuč. hodin)
 • max. 25 účastníků
 • termín konání: 3.4.-4.4.2014, 9:30 – 15:00
 • přihlašování (včetně platby) do 20.3.2014
 • cena za účastníka: 2.100,- Kč

 

C/ Jazykový on-line kurz Netlanguages

 • on-line jazykový kurz zahrnuje všechny hlavní součásti typické pro jazykový kurz (čtení, poslech, psaní, mluvení) a zároveň pokrývá komunikativní funkce jazyka.
 • kurz kombinuje samostatnou výuku a on-line konzultace s lektorem.
 • posluchači absolvují kurz dle své jazykové úrovně
 • délka kurzu – 6 měsíců, 5 lekcí
 • cena: 8.470,- Kč

 

D/ Metodický on-line kurz Netlanguages

 • on-line metodická výuka, obdobná forma jako kurz jazykový
 • Minimální jazyková úroveň – B2
 • délka kurzu – 6 měsíců, 10 lekcí
 • cena: 8.470,- Kč

 

Všechny nabízené kurzy mají akreditaci MŠMT, lze tedy k jejich financování použít prostředky z fondů DVPP.

 

Kontaktní osoba pro přihlášení a informace o výše uvedených aktivitách:

Ing. Leona Sedláčková
Tel. 261 109 259
e-mail:sedlackova@mail.akcentcollege.cz