Udržitelnost 2013

Ukončený projekt AC PODVYS

Aktivity jsou určeny pedagogickým pracovníkům mateřských, základních a středních škol.

 

A/ Jednodenní metodické semináře pro učitele angličtiny

1. Organizace a řízení vyučování, praktické tipy pro efektivní vedení výuky angličtiny

 • Pro pedagogy na 1. stupni ZŠ
 • Termín konání: 4.6.2013, 10:00 – 14:00
 • Místo konání: AKCENT College, Bítovská 5, Praha 4
 • Rozsah: 4 vyučovací hodiny
 • přihlašování (včetně platby) do 21.5.2013
 • max. 20 účastníků
 • cena za účastníka: 770,- Kč

 

2. Prezentace nového jazyka

 • Pro pedagogy na 1. a 2. stupni ZŠ a na SŠ
 • Termín konání: 10.6.2013, 10:00 – 14:00
 • Místo konání: AKCENT College, Bítovská 5, Praha 4
 • Rozsah: 4 vyučovací hodiny
 • přihlašování (včetně platby) do 27.5.2013
 • max. 20 účastníků
 • cena za účastníka: 770,- Kč

 

3. Využití příběhů ve výuce

 • Pro pedagogy v MŠ a na 1. stupni ZŠ
 • Termín konání: 17.6.2013, 10:00 – 14:00
 • Místo konání: AKCENT College, Bítovská 5, Praha 4
 • Rozsah: 4 vyučovací hodiny
 • přihlašování (včetně platby) do 3.6.2013
 • max. 20 účastníků
 • cena za účastníka: 770,- Kč

 

4. Vytváření, adaptace a hodnocení učebních materiálů

 • Pro pedagogy na 1. a 2.stupni ZŠ a na SŠ
 • Termín konání: 9.9.2013, 10:00 – 14:00
 • Místo konání: AKCENT College, Bítovská 5, Praha 4
 • Rozsah: 4 vyučovací hodiny
 • přihlašování (včetně platby) do 26.8.2013
 • max. 20 účastníků
 • cena za účastníka: 770,- Kč

 

5. Testování a hodnocení žáků, příprava na mezinárodní zkoušky pro děti a mládež

 • Pro pedagogy 1. a 2.stupni ZŠ a na SŠ
 • Termín konání: 11.9.2013, 10:00 – 14:00
 • Místo konání: AKCENT College, Bítovská 5, Praha 4
 • Rozsah: 4 vyučovací hodiny
 • přihlašování (včetně platby) do 28.8.2013
 • max. 20 účastníků
 • cena za účastníka: 770,- Kč

 

6. Efektivní výuka a nácvik jazykových dovedností – poslech a mluvení

 • Pro pedagogy 1. a 2.stupni ZŠ a na SŠ
 • Termín konání: 7.10.2013, 10:00 – 14:00
 • Místo konání: AKCENT College, Bítovská 5, Praha 4
 • Rozsah: 4 vyučovací hodiny
 • přihlašování (včetně platby) do 23.9.2013
 • max. 20 účastníků
 • cena za účastníka: 770,- Kč

 

7. Výuka angličtiny pro děti předškolního a raného školního věku

 • Pro pedagogy v MŠ a na 1. stupni ZŠ
 • Termín konání: 17.10.2013, 10:00 – 14:00
 • Místo konání: AKCENT College, Bítovská 5, Praha 4
 • Rozsah: 4 vyučovací hodiny
 • přihlašování (včetně platby) do 3.10.2013
 • max. 20 účastníků
 • cena za účastníka: 770,- Kč

 

8. Efektivní výuka a nácvik jazykových dovedností – čtení a psaní

 • Pro pedagogy na 2.stupni ZŠ a SŠ
 • Termín konání: 5.11.2013, 10:00 – 14:00
 • Místo konání: AKCENT College, Bítovská 5, Praha 4
 • Rozsah: 4 vyučovací hodiny
 • přihlašování (včetně platby) do 22.10.2013
 • max. 20 účastníků
 • cena za účastníka: 770,- Kč

 

9. Využití technologií ve výuce

 • Pro pedagogy na 2.stupni ZŠ a SŠ
 • Termín konání: 12.11..2013, 10:00 – 14:00
 • Místo konání: AKCENT College, Bítovská 5, Praha 4
 • Rozsah: 4 vyučovací hodiny
 • přihlašování (včetně platby) do 29.10.2013
 • max. 20 účastníků
 • cena za účastníka: 920,- Kč

 

10. Efektivní plánování a příprava hodin

 • Propedagogy na 2.stupni ZŠ a SŠ
 • Termín konání: 9.12.2013, 10:00 – 14:00
 • Místo konání: AKCENT College, Bítovská 5, Praha 4
 • Rozsah: 4 vyučovací hodiny
 • přihlašování (včetně platby) do 25.11.2013
 • max. 20 účastníků
 • cena za účastníka: 770,- Kč

 

B/ Dvoudenní metodický seminář pro pedagogy, metodiky a předsedy předmětových komisí

 • seminář zaměřený na zkvalitnění výběru, vedení a hodnocení pedagogických pracovníků s důrazem na zpětnou vazbu a zvýšení motivace žáků/studentů
 • pro učitele angličtiny, metodiky a vedoucí předmětových komisí základních a středních škol
 • dvoudenní seminář (celkem 12 vyuč. hodin)
 • max. 25 účastníků
 • termín konání: 16.9. – 17.9.2013, 9:30 – 15:00
 • přihlašování (včetně platby) do 2.9.2013
 • cena za účastníka: 2.100,- Kč

 

C/ Jazykový on-line kurz Netlanguages

 • on-line jazykový kurz zahrnující všechny hlavní součásti typické pro jazykový kurz (čtení, poslech, psaní, mluvení)
 • posluchači absolvují kurz dle své jazykové úrovně
 • délka kurzu – 6 měsíců, 5 lekcí
 • cena: 8.470,-Kč

 

D/ Metodický on-line kurz Netlanguages

 • on-line metodická výuka
 • Minimální jazyková úroveň – B2
 • délka kurzu – 6 měsíců, 10 lekcí
 • cena: 8.470,-Kč

 

Všechny nabízené kurzy mají akreditaci MŠMT, lze tedy k jejich financování použít prostředky z fondů DVPP.

Kontaktní osoba pro přihlášení a informace o výše uvedených aktivitách:
Leona Sedláčková
Tel. 261 109 259
e-mail: leona.sedláčková@akcent.cz