Seminář 9.3.2012

Využití příběhů při výuce angličtiny

 

Podívejte se na učitelku, která vypráví příběh ve své třídě sedmi až osmiletých dětí a poznamenejte si  různé techniky, které používá jako podporu mluveného slova. Zamyslete se nad tím, co přesně je jejich účelem.

 

story telling

Comments

Jiřina Šupitová napsal:

Dobrý večer paní Zusková,

děkuji za přínosrný den s příběhy…máte velmi příjemný projev a ty barevné bublinky na plátně krásně dokreslovaly atmosféru :-)hry

S příběhy pracuji velmi ráda, s obrázky, příběhy pak dramatizujeme…všichni hrají všechno…jen bych na trhu přivítala nějaké sady třeba do dvojic(kufříky, zásobníky) s všemožnýmijednoduchými obrázky – postavičky,  obrázky prostředí atd, aby se dalo s nimi pracovat – tvořit příběhy jako stavebnici…učebnic jsou „milióny“, ale tyhle věci chybí, když člověk není zrovna zdatný výtvarník…Do příběhů vkládáme krátké písničky a rýmy…čerpám z „Come and Play“…osvědčilo se mi to.

Mějte se moc hezky a děkuji. Zdraví Vás Jiřina

Markéta Zusková napsal:

Děkuji :-). Co se týče flashcards, doporučuji http://www.esl-kids.com/flashcards/flashcards.html, jsou řazené tematicky a zdarma ke stažení

Miluška napsal:

Dobrý večer,

Zkoušela jsem s dětmi spojit krátký příběh s pohybem. Ve třídě jsme si postavili  hill z trampolíny přikryté žíněnkami,forest z kostek a bridge z banerů. Společně jsme chodili „nakupovat“ zvířátka pro Cookie the cat.

How about a bird? Yes. Let`s go up the hill, down the hill, over the bridge through the forest to buy this blue bird. Hello… Potom jsme příběh přenesli na dlouhý papír (grafický záznam), koupená zvířátka byla plastickou gumou „přilepená“ na tužce a tak se mohla přemístit

Miluška

Markéta Zusková napsal:

Naprosto úžasné! To spojení pohybu, prostoru a hraček určitě umožnilo dětem si příběh opravdu „prožít“

Bencová napsal:

Dětem se nejvíce líbilo vyprávění příběhů podle náhodně vybraných obrázků z pexasa.

Markéta Zusková napsal:

Jsem ráda, že se Vám i dětem aktivity líbila. Bylo by zajímavé, kdyby jste uvedla i konkrétní fráze/slova, které děti používaly

M. Zusková

Radka H. napsal:

Velký úspěch u starších měla postavička v díře. Mladší děti ve školce zase nadchla pohádka o medvědech.

Markéta Zusková napsal:

Je pěkné, že se Vám aktivity osvědčily. Bylo by zajímavé, kdyby jste uvedla příklady jazyka, který Vaši studenti při vytváření příběhů použili.

Markéta Zusková

Ilona Sitařová napsal:

Starší děti také uvítaly vyprávění příběhu podle obrázků. U menších jsem vyzkoušela pohádku, využila jsem knihu a doplnila materiály a aktivity  podle podnětů ze semináře.

Markéta Zusková napsal:

Jsem ráda, že byl pro Vás seminář přínosný. Možná by bylo zajímavé, kdyby jste aktivity blíže popsala, zajímalo by mě, jakou konkrétní jste si z knihy vybrala a jak jste ji použila.

M. Zusková

Jana Krédlová napsal:

Líbila se mi aktivita Someone in a hole,děti rády vymýšlely ,co by se mohlo stát,zvolila jsem ale přítomný čas-minulý neprobíráme!Dále jsme zkoušeli pohádku,děti  3.,4.,5.třída-spojené ročníky-celkem 12,dařilo se nám,bohužel je málo času ,těším se,že vše postupně zkusíme! Jana Krédlová

Markéta Zusková napsal:

Jsem ráda, že se aktivita povedla, minulý čas není nezbytně nutný.

Jarka Švarcová napsal:

Jelikož nejsem přímým učitelem  angličtiny na naší škole, pokusila jsem se najít alespoň malinkou chviličku ve volnočasových aktivitách dětí v ŠD a v MŠ a na základě Vašeho velice přínosného semináře si něco malinko vyzkoušet. Díky Vám jsem si uvědomila jak důležitá je práce s hlasem (hlavně jeho sílou) a gestikulace při vysvětlování nových slovíček a rozšiřování slovní zásoby. Tím, že děti slovíčka říkají od nejtišších po výkřiky je to pro ně nejen zajímavé, zábavné, ale hlavně si podstatně rychleji pojem zapamatují a dokáží ho správně vyslovit (velice vhodné v MŠ). S většími dětmi jsem v družině zkoušela vytvářet příběh podle obrázků (každý jedna věta obsahující obrázek, který si vylosoval) a již děti ve 4. třídě jsou schopné vytvořit kratičkou větu, která vystihuje objekt a dá se do příběhu s dopomocí učitele zakomponovat. Mám pocit, že jsou děti v tomto směru hodně podceňované.

 

Je důležité, zamyslet se nad tím, co neděláme úplně správně, ale ještě důležitější je uvědomit si, co a jak můžeme změnit, aby naše hodiny nebyly monotónní a otravné. Určitě budu více využívat příběhů v anglických aktivitách, a to již v MŠ. Pro mnohé učitele je už jen představa přípravy na takovou aktivitu odrazující, dlouhá a zbytečná. Já si však myslím, že odměnou za mnohdy „práci navíc“ je vidět úsměv, zaujetí a výsledky dětí a v neposlední řadě pocit, že jim dokážeme hravou formou rozšířit a přiblížit jazyk kompletně (čtení, poslouchání, psaní, mluvení, slovní zásoba, vizualizace, atd.) a není to pouhé otravné „biflování“ slovíček nebo pamětné osvojování gramatiky.

 

Velice děkuji za rozšíření obzorů a motivaci pro zlepšení a zkvalitnění mé výuky.

Markéta Zusková napsal:

Moc děkuji za Vaši zpětnou vazbu,

 

jsem moc ráda, že pro Vás byl seminář přínosný. S takto malými dětmi (4. třída) jsem tuto aktivitu ještě nezkoušela, je dobré vědět, že to funguje.

 

Je úžasné vidět, s jakým nadšením někteří učitelé stále zkouší nové věci a jak jim záleží nejen na tom, aby se děti něco naučily ale také, aby pro ně bylo vyučování zábavné a motivující.

Ivana Tomkova napsal:

V osmé třídě jsme dělali příběh o jámě.Žáci sami tvořila příběh ve skupinkách, vzájemně jsme si ho pak četli. Je to fajn,ale předem se musí dohodnout časový limit, jinak to nelze za 40 minut stihnout.Žáky to bavilo, procvičili jsme si minulý čas.

 

Chtělo by to knihu s příběhy a s CD pro každého žáka.

Markéta Zusková napsal:

S tím časovým limitem určitě souhlasím, na druhou stranu je pěkné, že tvoření příběhů děti zaujalo. Co se týče příběhů s CD, myslím, že by se daly najít nějaké takové materiály na internetu.

Markéta Zusková

Martina Smolíková napsal:

Učím  v MŠ, tudíž pro děti ve školce bylo poslouchání příběhů skoro bez zájmu.  Využívala jsem obrázky k příběhům, dělala jsem různé ,,opičky“ a měnila hlasy, děti se tomu všemu spíše zasmály. Ale já v MŠ zastávám názor, že je pro děti v mateřské škole je důležité angličtinu slyšet, seznamovat se s ní.

 

1. Vyprávěla jsem jim pohádku o 3 medvědech, zkoušeli jsme alespoň vyslovovat velikosti a ukazovali jsme je (postupné zvětšování, zmenšování):

– Small bear, bigger bear, biggest bear

– Small chair, bigger chair, biggest chair

– Small bowl, digger bowl, biggest bowl,…..

Další hodinu jsme pohádku opakovali, malovali a popisovali obrázky.

 

2. Zkusila jsem s nimi i Domino Stories, ale jen jsme k němu vybírali stejnou dvojici (jako pexeso), nebo opak daného obrázku – děti tak měly možnost seznamovat se s novými slovíčky – pojmenovávání, opakování.

Nejdříve jsme začaly se 3 dvojicemi obrázků, mám v plánu je postupně přidávat.

Markéta Zusková napsal:

Domino stories je asi opravdu pro školkové děti příliš obtížná aktivita. Snad by se dala zlepšit reakce na vyprávění pohádky, to je dost neobvyklé, aby to děti ignorovaly, většinou se spíš těší a i když rozumí málo, alespon sledují obrázky.

Markéta Zusková

Marie Krumlová napsal:

Velice mě zaujala aktivita Someone in a hole. Jelikož máme pouze 1.stupeň, naši žáci by to v angličtině nezvládli.

 

Využila jsem čas ve školní družině a vyzkoušela jsem to v českém jazyce. Děti se velice pobavily a aktivita se jim velice líbila. Docela mě překvapila jejich velká fantazie.

 

Během hodiny angličtiny ve 3.ročníku  jsem vyzkoušela aktivitu Domino stories. Stačí si přpravit jednoduchou slovní zásobu, kterou žáci zvládnou. Obrázky lze vystříhat ze starých časopisů.

 

Přeji hezký den

Marie krumlová

Markéta Zusková napsal:

Myslím si, že není vůbec špatné vyzkoušet si aktivitu nejprve v češtině a později v cizím jazyce. Děti už budou mít představu o tom, co se po nich chce a pochopí instrukce lépe. Líbí se mi nápad s obrázky z časopisů, můžou být podnětnější než jednoduché černobílé.

Markéta Zusková

Alena Mikuličová napsal:

Bohužel jsem byla nyní dva týdny nemocná, proto se mi nedaří poskytnout Vám dostatečnou zpětnou vazbu. Ve snaze především dohnat zameškané hodiny se mi podařilo použít v hodinách pouze dvě aktivity. Jednou bylo vyprávění příběhu výběrem z daných možností: musím říct, že mne až překvapila ochota žáků spolupracovat, bavili se a bylo to pro ně skutečně jednodušší než vyprávět samostatně. Zadala jsem ji v devátém ročníku.

 

Druhou aktivitou bylo vypravování pomocí obrázků, postupné vymýšlení příběhu v sedmé třídě. Děti mají bohužel trable s tvořením vět (dlouhou dobu jejich výuka neprobíhala standardně). Přesto se bavili a mimoděk trénovali slovní zásobu.

Markéta Zusková napsal:

Myslím si, že ochota žáků spolupracovat byla dána právě tím, že mohli vybírat z nabízených možností a tím se v podstatě předešlo momentu „nevím, o čem mám psát/mluvit, nic mě nenapadá“. Zároveň se tím i dá možnost studentům, jejichž jazyk je na nižší ůrovni, aby vytvořili poměrně souvislý text.

Markéta Zusková

Jana Drápelová napsal:

Dobrý den,

 

ze semináře 9.3. 2012 jsem si přinesla spoustu nových nápadů na využití příběhu ve výuce. Učím děti 3. třídy a vyzkoušela jsem s nimi příběh In a dark, dark town. Je to jednoduchý text a děti většinu slovíček již znaly. Začala jsem od konce příběhu. Ve výtvarné výchově si děti namalovaly skříň (cupboard) s otevíratelnými dvířky, a každý si do skříně namaloval jakoukoli věc, osobu, zvíře, atd. Musel ji však umět říct anglicky, popřípadě si ji vyhledat v obrázkovém slovníku. Hotové obrázky si navzájem ukázaly – na mou otázku, každý odpověděl, co má ve skříni a obrázek ukázal celé třídě. O příběhu zatím nic nevěděly a obrázky jsme sesbírali na jednu hromadu. V hodině angličtiny děti dostaly nakopírovaný text In a dark, dark town. Náhodným výběrem každé dítě dostalo obrázek zavřené skříně a společně jsme přečetli příběh. Na otázku What is there? děti hádaly, co by mohlo být ve skříni, kterou dostaly. Obrázky si několikrát vyměnily, ptaly se ve dvojicích, no užili jsme si hodně srandy. Procvičili jsme slovní zásobu a jednoduché otázky. Dětem se hodina velmi líbila. Příběh ve výuce budu dál využívat. Jelikož jsem byla po kurzu nemocná a nastoupila jsem do práce minulý týden, tak jsem více nestačila odučit, ale už se těším na pohádku o třech medvědech, kterou s dětmi vyzkouším po Velikonocích. Kurz byl velmi přínosný a poskytl mi i spoustu nových materiálů. Moc děkuji.

 

S pozdravem Jana Drápelová

Markéta Zusková napsal:

Děkuji za Váš nápad, zní to úžasně. To je výhoda toho, když učitel učí jednu třídu víc předmětů a může věnovat stejný čas a pozornost výtvarné stránce a posléze i jazykové. Myslím, že děti měly určitě radost, že už na své úrovni dokážou vyprávět celý příběh v angličtině(a ještě ho i ilustrovat).

Jsem ráda, že se Vám seminář líbil.
Markéta Zusková

Eva Hintnausová napsal:

Storytelling jsem aplikovala ve skupině dětí 4-6 let, v počtu 10 dětí, se kterými průřezově doplňujeme probíraná témata z našeho ŠVP i v AJ. V návaznosti na školení jsem zvolila krátké story The little duckling  v pojetí Kačátko hledá kamarády s využitím Starter Cookie and friends – Play Pack

 

A.Storytelling

1.seznámení s klíčovými slovy za použití obrázků -motivace maňásek -kačátko

2. krátké story -v AJ  -využití obrázků zvířat

3.memory-opakování příběhu

4.odebírání obrázků – děti mají zakryté oči-řeknou, které zvířátko není

5.společný zpěv- Hello,hello, its nice to meet you – zpěv písně s doprovodem varhan

 

B.Dominostories

1.opakování příběhu

2.výběr obrázků z pexesa

3.složení děje příběhu dle obrázků

4.Helllo,hello,whats your name – zpěv písně

 

C.Photocopy masters Book – omalovánky, rozstříhané obrázky

 

Děkuji za pěkné a přínosné školení,s pozdravem Bc.Eva Hintnausová

Markéta Zusková napsal:

Je určitě dobře,že se vám podařilo najít lepší obrázky a využít i písničku a maňáska. Cookie je pro tuto věkovou skupinu velice dobrá kniha a materiály se dětem většinou moc líbí.

Markéta Zusková

Zuzana Žaloudková napsal:

Dobrý den,

chtěla bych poděkovat za velmi užitečný a přínosný seminář. Ve své praxi stále zkouším uplatnit nové nápady a metody, kterými by si děti mohly osvojit nové jazykové dovednosti zejména prostřednictvím poslechu a vlastního prožitku. Navíc vyprávění příběhů děti velmi baví a motivuje k další činnosti, například pantomimě nebo dramatizaci textu.

 

Dětem se velmi líbí říkadla pro jejich hravost, zvukomalebnost a humor. Poskytují velké množství inspirace pro pohybové akce a improvizaci. Poznávání je zde spojeno s pohybem, prožitkem a zábavou. V praxi si vybírám zejména říkadla s příběhem. Pro ilustraci uvádím jedno z mnoha mých oblíbených. Ke všem si vytvářím obrazové materiály, které ilustrují vlastní děj, dále pak pracovní listy.

 

Mezi nejoblíbenější říkadla s dějem patří např:

Incy Wincy Spider climbed up to water spout,

Down came the rain and washed poor Incy out.

Out came the sun and dried all the rain,

so Incy Wincy Spider  had to try again.

 

Většinu materiálů i metodických doporučení ze semináře jsem vyzkoušela v praxi a shledala jsem je velmi přínosnými a užitečnými.

 

Děkuji za skvělý seminář.

V Humpolci, 16. dubna 2012

Zuzana Žaloudková

Markéta Zusková napsal:

Děkuji za Váš příspěvek. Říkadla stejně jako příběhy mají u dětí velký úspěch a i jejich použití je podobné – na základě opakování se děti nepřímo naučí spoustu užitečného jazyka. V říkadlech je navíc rozvíjen i smysl pro rytmus, což je v angličtině obzvlášť důležité.

Eva Vlčková napsal:

Dobrý den, děkuji za přínosný seminář o používání příběhů ve výuce, které budu teď zařazovat mnohem častěji. Vyzkoušeli jsme např. i domino stories, které děti velmi bavilo a potom si nakreslily vlastní jednoduchý příběh, vyprávěli ho ostatním a potom smíchaly všechny obrázky dohromady a vytvářely nový, delší příběh.

Markéta Zusková napsal:

Těší mne, že Vás používání příběhů zaujalo. Často se setkávám s názorem, že učitelky příběhy nepoužívají, protože by jim děti nerozuměly a nemají na ně dostatek času. Záleží na tom, jak je příběh prezentován a jaké aktivity se zvolí k další práci s ním.

Markéta Zusková napsal:

Těší mne,že Vás používání příběhů zaujalo. Často se setkávám s názorem, že je to časově náročná aktivita a děti by příběhům stejně neporozuměly. Záleží na způsobu presentace a výběru vhodných rozšiřujících aktivit, aby se plně využil potenciál tohoto přístupu a děti z něj vytěžily pokud možno co nejvíce.

Ladislava Buchtová napsal:

Tato aktivita se mi moc líbila s dětmi 3. roč. jsme vyzkoušely pohádku o medvědech a pak následné otázky k textu, zda děti porozuměly pohádce, popis členů rodiny,  vybavení domečku, …

 

Krátké převyprávění příběhu a hry s kartičkami a sestavování příběhu.

Markéta Zusková napsal:

Je pěkné,že jste využila příběh na procvičení více  okruhů (rodina, dům). Jaký jazyk děti používaly? Mluvily v nějakých kratších větách nebo byla produkce omezena pouze na slovní zásobu?

M Zusková

Šárka K. napsal:

Zatím jsem využila knihy, s jejich pomocí jsem si sestavila pokyny, používané při lekci a získala větší jistotu. Také jsem zkusila pohádku při seznamování dětí se zvířaty, osvědčilo se mi to, obrázky jsem nechala na přístupném místě a děti si jména zvířat s mojí pomocí opakovaly.

Markéta Zusková napsal:

Je určitě pozitivní, že jste si našla způsob, jak pokyny k aktivitám dávat v angličtině. Míchání jazyků ba jistě bylo pro děti matoucí a není potřeby během tohoto typu aktivit používat češtinu, děti jsou schopné to zvládnout.

M. Zusková

Ladislava B. napsal:

S dětmi jsme pracovaly s pohádkou O třech medvědech. Hledaly kartičky s obrázky, sestavovaly příběh, přiřazovaly věty k obrázkům, malovaly pohádku. Práce se dětem moc líbila, tak jsme si ji také zahráli.Seminář byl velice praktický a moc se mi líbil. Ladislava B.

Markéta Zusková napsal:

Docela by mne zajímalo, jak jste s dětmi provedla dramatizaci, jestli se odehrála pouze v rámci vyučování nebo se jednalo o představení pro rodiče? Jsem ráda, že byl pro Vás seminář přínosný.

M. Zusková

Tereza napsal:

Učím  v MŠ, využívala jsem obrázky k příběhům,  měnila jsem hlasy. Děti se tomu  spíše smály.

1. Vyprávěla jsem jim pohádku o 3 medvědech, zkoušeli jsme alespoň vyslovovat velikosti a ukazovali jsme je (postupné zvětšování, zmenšování):

– Small bear, bigger bear, biggest bear

– Small chair, bigger chair, biggest chair

– Small bowl, digger bowl, biggest bowl,…..

Další hodinu jsme pohádku opakovali, malovali a popisovali obrázky.

Markéta Zusková napsal:

Dobrý den,

myslím, že měnit hlasy byl dobrý nápad a s doprovodem obrázků měly děti jistě přesnou představu, o co se v příběhu jedná.

Váš výběr jazyka je velmi dobrý, pasivní znalost komparativní formy přídavných jmen byla pro děti určitě přínosná.

Markéta Zusková

Napsat komentář