Seminář 8.10.2012

Efektivní plánování a příprava hodin 

V následující ukázce uvidíte část hodiny zaměřenou na komunikaci. Cílem hodiny je rozvoj a procvičení plynulosti projevu (fluency).   

Vaším úkolem je poznamenat si části hodiny (stages) a ke každé z nich napsat co je jejím cílem. 

Příklad:

Stage 1: 

  • Introduction – The teacher tells students an exciting story. 
  • Aim:  To introduce the topic of storytelling and to introduce the idea of lying when telling a story. 

Comments

Petra napsal:

The word snake

I did this activity as a warm up one.

Aim:

Strengthening the visual perception

Drilling vocabulary

Vocabulary practice

Task:

The teacher writes the word on the board. The pupil has to go on and start next word beginning with the last letter of the previous word.

CAR – RABBIT – TRAIN – NOSE – ELEPHANT – TIGER – RULER – RUN

Next the teacher pronouns the new words and pupils repeat.

Variation:

There another activities could be done with older pupils, e. g. teacher can choose some of these words and ask pupils to make sentences of them.

CAR – RABBIT – TRAIN – NOSE – ELEPHANT – TIGER – RULER – RUN

Example: Rabbit runs in the garden.

S pozdravem, Petra S.

Zuzana napsal:

„Jobs“

Main aim: to provide oral fluency practise on the topic of „jobs“

Subsidiary aims:

a) to provide oral practise of present simple

b) to give students practise listening

Stage 1:     Warm-up

T writes the topic „Jobs“ on the board and students think of many kinds of jobs and write their ideas on the board.

Stage 2:     New vocabulary

T reads new vocabulary and checks understanding and pronunciation of these items:

(actor, computer programmer, dentist, chef, tour guide, pilot, salesperson, accountant, architect,musician, teacher, web designer)

Students recieve pictures with these people.

Stage3:     Speaking

Pair work (S-S):   The student A shows a picture of job and aks a question: What does she/he do?                        The student B answers: He/she is an architect, …….

T – SS

T asks ss:

What job do you want to do and why? (students answer)

What is this job? („tell me the kind of this job“ …… T desrcibes the job and students guess what it is)

Stage 4:      Conversation and listening

Pair work: Students listen to the conversation. Then practise with a partner but they use real names and give true answers about themself.

A: Hi. My name is Holly. What´s your name?

B: Hi, Holly. My name´s Sam. It´s nice to meet you.

A: Nice to meet you, too.

B: What do you do Holly?

A: I´m a student at City University.

B: Oh, really? What´s your major?

A: Art history. What about you? What do you do?

B: I´m a web designer. I work for Santo.

Stage 5:      Communication task: True or false?

Group work: Students write 5 sentences about themself in present simple: 2 true and 3 false. Each student read own sentences. The group guess if the statements are true or false. Then the student tells the correct information for each statement.

S pozdravem, Zuzana M.

Zdenka napsal:

In one of my lessons this week, I tried out the warm-up activity we did at the seminar, concerning saying Yes or No in a variety of ways other than saying the actual words. The reason why I decided to use it was that firstly I really liked it, and secondly I felt it would prove very useful to a group of students who tend to answer Yes-No questions with one word only.

I think the activity was successful with my students, and I hope they learnt how to reply to such questions in various ways.

Zdenka

Alena napsal:

Lesson Planning

Stage 1: To introduse the topic of There is?, There are?

Stage 2: To ensure  the necessary material  for the speaking activity (select a busy picture from the book).

To clarify the meaning and  the pronunciation of new vocabulary.

Stage 3: To give children time to prepare their ideas.

Stage 4: To encourage children to work together to form  the statements.

To raise children´s confidence in speaking.

To encourage the children to use present  continuous tense and There is/are

Stage 5: To focus on accuracy of present continuous tenses used in the activity.

Stage 6: To complete the activity some competition. For example picture test-true or false.

To prepare the statements: There are five people. True or false? Etc.

Blanka napsal:

I focused my last week lessons‘ on warm-up as it gets my pupils better prepaired on the lesson and they also like this part of the lesson the most. I teach primery school students so I usually do warms-up activity to practice the vocabuleries. Some of my students are very competitive so it is quite easy to motivate them especially when there is a chance to get a good mark:). In some of the classes the number of students(pupils) is a problem(as there are about 20 of them) and I do not have enough time to go through all parts  of the lesson I’ve planned.

S pozdravem Blanka S.

Radka napsal:

Dobrý den,

na posledním semináři mě nejvíce zaujaly konverzační hry, které jsem hned vyzkoušela se studenty. Konkrétně šlo o rozhovor dvou studentů,. kdy zbytek hádá téma o kterém se ti dva baví. U dětí to mělo úspěch, je to zábavné. Děkui za všechny semináře a přeji Vám i celému týmu hodně radosti z další práce.

S pozdravem

Radka

Jana Nekvindová napsal:

Dobrý den,

tento seminář byl pro mě velmi zajímavý a přínosný, zejména v mém obecném pohledu na přípravu hodin. Sama jsem hned měla možnost vyzkoušet „story reconstruction“ se svými dospělými studenty – začátečníky. Začali jsme probírat minulý čas slovesa být a několik nepravidelných sloves a v učebnici byl příběh, který jsem si vzala jako podklad, ale postupovala jsem s ním podle navržených kroků. Nejdříve jsme se dostali do tématu (shopping, market) a vybrala jsem slovíčka, o kterých jsem si myslela, že by mohla dělat studentům problémy a představili jsme si je. Dala jsem studentům nakopírované obrázky z příběhu a k nim zjednodušené věty, které popisovaly děj na jednotlivých obrázcích (s použitím was/were a těch několika nepravidelných sloves, která jsme si představili minulou hodinu a v úvodu lekce jsme si je také zopakovali). Ve dvojicích studenti přiřazovali věty k obrázkům. Každé dvojici jsem pak nechala jen jeden obrázek a větu k němu a zkusili z těch dvojic vytvořit řadu podle toho, jak si myslí, že se události v příběhu odehrály. Mou pomoc potřebovali jen velmi málo a celý příběh zrekonstruovali. Pak si zkusili odvyprávět příběh ve dvojicích, ale jen s použitím těch obrázků. Pak jsme pro kontrolu ještě „převyprávěli“ celý příběh všichni, já jsem kontrolovala a jen lehce pomáhala – opět jen s použitím obrázků, věty už jsem si vybrala. Studenti samozřejmě potom dostali celý příběh napsaný. Ještě jsem plánovala, že by studenti ve dvojicích nebo ve skupinkách po 4 zkusili vymyslet podobný jednoduchý příběh, za použití jen těch sloves, která jsme brali, ale na to už nám nevyšel čas.

Za oba semináře, které jsem navštívila, děkuji a přeji vám hodně úspěchů v další práci.

Jaroslav napsal:

Na semináři jsem se dozvěděl spoustu zajímavých informací pro plánování hodin aj. Využil jsem v několika hodinách zahřívací hry a velmi se osvědčila např. hra Three chairs. Židle jsem označil jako podstatná jména, slovesa a přídavná jména a říkal jsem různé pojmy a žáci si sedali na jednotlivé židle.

Hezký den, Jaroslav

Lýdie napsal:

Lesson plan

The dinner party

Class: 9.S

1.Warm-up activity

I asked similar guestions: Do you like going to parties?, Have you ever been to a birthday party? Do you like Christmas dinner? What do you have to prepare for dinner?, What do you usually wear for a party? ……Students answered them, they did not discuss them in pairs because there are about 23 in the class.

2. Pre-teach lexis

Each pair got  a set of new vocabulary, they repeated after me and we tried to describe the meaning or translate new items. Students were asked to copy the new items.

3. Preparation for task + fulfilling  task

Each pair got  a story which was cut into pieces. They were asked to put the pieces into correct order. I went monitoring and helping where necessary. Then we checked the order.

4. Speaking task

Each pair was asked to describe pictures from the story, they could work in pairs. Again I helped with vocabulary, structure and grammar. Then students described their pictures using past tense. Because there are many of them I just called  out volunteers who read their own parts of the story. We wrote the sentences on the board. We also disccussed all possibilities.

5. Setting HW

Everybody was asked to study new vocabulary, revise past tense and be able to describe pictures from the story.

I think that students liked this activity, they worked quite well.

Lýdie

Radka M. napsal:

I tried some warm up activitities from the seminar. „Questioning in two lines and Ask me questions about the topic I have chosen“. Both were really successful. Children enjoyed them. Thanks a lot for your time and inspiration.

Radka Melicharová

Kamila napsal:

Dobrý den, svůj domací ůkol už jsem poslala..napíši ho znovu..:)

Díky metodickémun semináři si hodiny daleko lépe plánuji, na začátku hodiny používám více “ warm up “  aktivity. Tento seminář se mi velmi líbil,

děkuji Kamila K.

Napsat komentář