Seminář 20.4.2012

Efektivní výuka a nácvik jazykových dovedností – poslech a mluvení

Jazyková škola IH Madrid

Učitel: Steve

Věková skupina: 10-11 let

Délka ukázky: 8 min

Učitel má v plánu zařadit do hodiny poslech a čtení dialogů z obrázkového příběhu v učebnici.

V ukázce sledujeme přípravu na poslech. Učitel opakuje slovní zásobu z minulé hodiny tak, že elicituje (získává od žáků) informace o dvou zvířecích druzích: black rhino (nosorožec dvojrohý) a kingfisher (ledňáček). V příběhu, který žáci uslyší, se skupina dětí snaží pomoci ledňáčkům zahnízdit. Slovní zásoba i informace o tom, jak ledňáčci žijí, jsou proto pro poslechovou část hodiny důležité.

Otázky k ukázce:

       

  • 1. Všimněte si, jak Steve udržuje pozornost dětí a jakým způsobem se dětí ptá. Je tato technika efektivní?
  • 2. Steve používá systém hodnocení práce dětí v hodině. Zelené kartičky na levém okraji tabule jsou jména dětí ve třídě. Za co jsou děti v této části hodiny kladně hodnoceny?
  • 3. Hodina je vedená v angličtině. Jakými různými způsoby používá učitel mateřský jazyk dětí (v tomto případě španělštinu)?
  • 4. Jaký úkol (listening task) dostaly děti při prvním a při druhém poslechu?

 

Comments

Tomkova napsal:

Použili jsem flashcards,(procvičování přídavných jmen) porovnávání zvířat- větší, menší,…. každý popsal jedno zvířátko, kde žije, co jí, co umí.

Ilona Sitařová napsal:

Dobrý den, dnes jsem vyzkoušela některé aktivity ve čtvrté třídě, kde probíráme zvířata. Jednak to bylo házení míčku či plyšáka na obrázek právě popisovaného zvířete. To se dětem velice líbilo, dokonce mě potom dvě z nich  vystřídaly a popisovaly samy a to velmi nápaditě a vtipně. U starších dětí jsme v konverzaci malovali tři obrázky na „lepky“ a v kruhu tvořili otázky a odpovídali na ně. Sešlo se nám více obrázků k aktuálnímu probíranému tématu, tak jsme zároveň zopakovali některé fráze a slovní zásobu. Za podněty ještě jednou děkuji. Ilona

Ladislava Buchtová napsal:

Dobrý den, seminář se mi moc líbil, byl prakticky zaměřen.Já jsem s dětmi zkoušela „vařit zeleninovou polévku“, dětem se tato aktivita líbila , je praktická a spojená s pohybem. Dále jsme aktivitu doplnili o přípravu ovocného salátu. Obdoba aktivity.

Zdenka napsal:

In my class, I used photocopies of the town plan that we had been given at the workshop. I used it for practising giving directions – first I gave the directions, my students had to follow them, and in the end they were asked where they had arrived. Then I asked them to work in pairs and take turns in giving directions to each other. To give directions and understand them is always rather difficult, both for young students and for adults too, so this activity proved to be very beneficial for their practising.

Jiřina napsal:

Dobrý den,

 

Děkuji Vám za pestrou nabídku her a zábavných metod do hodin angličtiny, které jsme si prakticky vyzkoušeli v Jihlavě 20. dubna 2012.

 

Některé z nich jsem už vyzkoušela:

1.Pass a flash card – procvičujeme takto slovesa, přítomný čas (Do you…How often do you…), slovní zásobu, kartičky si vyrábíme

2. When I grow up – zrovna probíráme v 8. třídě „časové věty“, jobs…medvídek měl velký úspěch 🙂 „When I am twenty/thirty/forty……..“

3. Do you ever….? Použila jsem pro procvičení porozumění…s malou obměnou….všichni žáci stojí v řadě a krok vpřed, kdo „ano“….

Děkuji moc za mnoho dalších nápadů, vytvářím si kartičky s popisem aktivit, které se mi osvědčily, takže jste mi pomohla rozšířit moji sbírku. 🙂

 

S pozdravem

Jiřina Šupitová

Radka napsal:

Podle vzoru paní lektorky jsme s dětmi vyzkoušeli přípravu ovocného salátu (Jitka předváděla polévku, ale zrovna probíráme ovoce). Dětem se to moc líbilo, s nadšením loupali, krájeli a míchali. Moc děkuji za další skvělé nápady a těším se na další seminář. Radka Havlíčková

Marie napsal:

Dobrý den,

 

poslední seminář se mi opět moc líbil a získala jsem spoustu dalších námětů do hodin angličtiny.

 

Využila jsem aktivitu WHO  GETS  TO  THE  SPORTS  CENTRE? Dětem se aktivita líbila.

 

S podobnými mapkami jsem již pracovala, ale dle vašich námětů ji lze využít i zábavněji.

 

Moc děkuji Marie Krumlová

Eva Vlčková napsal:

Dobrý den,

také děkuji za opět velmi přínosný seminář a za nápady na zpestření výuky. Výborná je knížka Listen and Do, už jsme s dětmi (věk 5-7) vyzkoušeli několik aktivit – např. Find the small green square nebo The train and plane rhyme. Děti milují hlavně když je v hodině dost pohybu a pantomimy. Doplnujeme pak i další aktivity – např. malování obrázků o jejich oblíbeném dopravním prostředku a povídání: „I like …“ atd.

Těším se na další seminář, EV.

Míla napsal:

Na podnět semináře a knížky Listen and Do jsem ve třídě vyzkoušela aktivity Cooking a A walk in the country…obě s velkým úspěchem.

Pavlína Dolejšová napsal:

Dobrý den,

vyzkoušela jsem ve spojené třídě 3+ 4 ročník aktivitu s házením plyšáka při procvičování animals. Třeťákům jsem jen anglicky řekla název zvířete, čtvrťákům jsem zvíře popisovala – kde žije, co jí, jak vypadá ….. Aktivitu jsem použila jako starter do hodiny a osvědčila se mi. Určitě ji použiji častěji. Děkuji za nápad, který funguje, všechny děti se s chutí zapojí a ani netuší, že se učí.

Radka napsal:

Dobrý den,

moc se omlouvám, že vkládám až teď.  Vyzkoušela jsem v šestých třídách aktivitu s nálepkami s obrázky, které si kreslily samy děti. podle toho, co mají rády a pak se otázkami ptaly, co mají a co nemají rádi. Zopakovali jsme hlavně otázku Do you like…? a What is your favourite…? Fungovalo to velmi dobře a děti aktivita moc bavila.

Děkuji moc za krásný seminář a za velkou inspiraci.

Alena Bencová napsal:

S dětmi 6. ročníku jsme vyzkoušeli aktivitu -recept. Pomocí obrázků jsme zopakovali slovní zásobu potravin a pak jsme si předvedli činnosti spojené s vařením, např. krájení, míchání, …

Eva napsal:

Dobrý den,

 

Seminář byl výborný a paní lektorka úžasná, skvěle připravená, pěkné aktivity. Vyzkoušela jsem kreslení obrázku o nehodě z dětství a povídání o ní, žákům se to líbilo – aktivita k procvičení minulého času.

 

Dále jsem zkoušela kreslení obrázku třech věcí, které máme rádi a povídání o nich – jak warm up, a taky to fungovalo. Myslím, že žáky zaujme vždycky to, co je navíc a není v učebnici.

 

Eva Blažková

Marcela napsal:

Do svých hodin jsem zařadila zejména 2 aktivity: kreslení obrázku a dotazování/hádání, co se komu v dětství přihodilo, a dále říkanku na správnou výslovnost, přízvuky a nácvik plynulosti „An accident happened to my brother Jim….

 

Obě dvě aktivity jsem začlenila u 1. ročníků (a u nepovinné angličtiny 3.ročníků), kde mi navazovaly na probíranou gramatiku minulých časů. Aktivity se u studentů setkaly s pozitivním přijetím, postupně se všichni zapojili do kreslení a aktivně se snažili používat jak gramatiku, tak slovní zásobu. Společně jsme se i nasmáli:-).

 

Protože jsem je využívala jako oddychovější fáze hodiny, začlenila jsem je až na poslední čtvrthodinu.

 

S pozdravem, Marcela

Lenka napsal:

Dobrý den,

 

seminář AJ konaný 20.4. v  Jihlavě se mi líbil.

Pro svou praxi využiji zejména aktivity na procvičení nové slovní zásoby.

V 6. ročníku jsme využili metodu „kreslení a mluvení“ (to je můj pracovní název) na procvičení slovesných časů.

Žáci, kteří rádi kreslí a mají fantazii, tuto aktivitu přivítali, více jich ale bylo těch pasivních (ti raději mluví o obrázcích, které nemusí sami vytvářet…).

Zkusím v nižším ročníku…..

S pozdravem

Lenka S.

Alena napsal:

Aktivity jsem vyzkoušela, líbila se mi seznamovací hra, lze ji použít u různých úrovní. Děti necítí bezprostřední kontrolu, a proto nemají takový problém angličtinu použít i s chybami.

Pěkný den,

Alena M.

Marcela napsal:

Seminář se mi velmi líbil, protože byl zaměřen jak na méně pokročilé studenty, tak částečně i na více pokročilé. Paní lektorka byla také výborná.

 

Se studenty jsem vyzkoušela např. aktivitu, kdy si na tričko přilepí samolepku se třemi věcmi, které mají rádi, a pak dělají tzv. mingling, což je chození po třídě a zjišťování, co to ten druhý vlastně má rád (pomocí otázek „Do you like…? atd.). Aktivity u nich měly velký úspěch.

 

S pozdravem, Marcela Š.

Hana K. napsal:

Dobrý den,

seminář byl opravdu zajímavý. Viděla jsem nové metody práce v hodinách AJ, spoustu věcí jsem použila ve výuce.

Líbilo se mi, že lektorka mluvila anglicky.

Děkuji Hana K.

Marcela Š. napsal:

Dobrý den,

 

seminář, konaný dne 20.dubna 2012 v Jihlavě byl pro mě velice zajímavý a poučný. Paní lektorka je perfektní angličtinářka.  Veškeré informace a hlavně přípravy na hodinu anglického jazyka nám sdělovala velice srozumitelnou formou. Z její řeči a přípravy bylo zcela jasné, že takto se dají připravit hodiny angličtiny pro děti velice poutavou formou a děti se tudíž nemají šanci nudit ani věnovat něčemu jinému než právě cizímu jazyku, což je v dnešní době velice důležité, neboť je angličtina stále cizí jazyk číslo jedna. Při demonstraci výukových hodin se zapojili všichni (všechny dámy) a každý přispěl alespoň malým dílem ke společné komunikaci, snažil se reagovat tak, jak by měly reagovat i děti školou povinné.  Jednolitvé přípravy byly systematicky zcela efektivně připraveny a promyšleny do detailů, což není vždy tak snadé hlavně pro starší žáky. Právě ty já vyučuji, a proto vím,  jak nesnadné je upoutat jejich pozornost z hlediska cizího jazyka po celou dobu 45 minut vyučování.

 

Být připraven a nebýt překvapen, to je dost podstatné a důležité.

 

Já sama zařazuji do svých výuk něco podobného – neznámý text, který mají žáci dát ve skupinkách dohromady, přičemž neznámá svova napíši na tabuli a vysvětlíme si ji společně, k textu dále otázky typy ano/ne nebo doplňovací. Na úvod hodiny někdy dávám malou rozcvičku (fyzickou – dřepy atd) s tím, že si opakujeme měsíce, číslovky, barvy, dny v týdnu aj), vymýšlíme slova na stejné písmeno. Naposledy zaujala deváťáky hra na odhalení své identity tj. na hlavě měli čelenky se jmény zvířat, povolání, státy, jídla a významná osobnost a ostatní měli tomu dotyčnému napovídat jenon anglicky. Úkolem tedy bylo odhalit vše, co má hadající na svojí čelence napsané. Ukázalo se tak zároveň, kdo má jak rozsáhlou slovní zásobu ale zároveň i soutěživost dětí. Někteří napovídali s maximální vervou.

 

Moc děkuji za možnost zúčstnit se metodického semináře pod vedením paní lektorky, která jej dne 20.4.2012 vedla a velice ráda se zůčas

Zuzana napsal:

Dobrý den,

 

v průběhu měsíce června jsem použila cvičení z materiálů, které jsme na semináři obdržely.

 

Přestože moji studenti jsou již skoro dospělí,  zapojili  se do aktivity A walk in the country a také Cooking v upravené podobě (vyžadovala jsem složitější gramatické struktury a širší slovní zásobu). Do těchto aktivit se studenti zapojili a vzhledem k tomu, že to byly aktivity jednodušší, byli v konverzaci úspěšní.

 

Děkuji, Zuzana

Napsat komentář