Seminář 20.1.2012

Organizace a řízení vyučování, praktické tipy pro efektivní vedení výuky angličtiny

 

Sledujte ukázku z hodiny, ve které učitelka používá různé formy organizace výuky a odpovězte na otázky

 

  • Jaké techniky využívá učitelka k vytváření skupin?
  • Jak je využit prostor ve třídě?
  • Co dělá učitelka během práce ve dvojicích/skupinách?
  • Do jaké míry opravuje učitelka chyby?

 

Comments

Petr Živný napsal:

Zkoušel jsem

rozhovory (s rotací dvojic), tak jak jsme to zkoušeli na začátku kurzu. Vzhledem k příliš malé vzdálenosti se jednotlivé dvojice navzájem rušily. Je tedy lepší vzdálenost mezi nimi zvětšit (rozhodil jsem je po celé třídě).

Zdraví Petr Živný

Markéta Zusková napsal:

To je dobrý nápad. Někdy je lepší nechat studenty

blízko a tím přinutit ty tišší aby mluvili víc nahlas a zřetelně vyslovovali.

ivana napsal:

Hra – create a story. Jeden z žáků nakreslil pět obrázků a pak ve skupině tvořili příběh.Procvičovali jsme přítomný čas prostý.Žákům se to líbilo, některé příběhy byly velmi pěkné, některé ne.(Někteří nedokázali dát věty dohromady ani v českém jazyce). Chce to procvičovat častěji pak si děti zvyknou.

Markéta Zusková napsal:

určitě procvičujte častěji a pro začátek klidně dětem dejte nejaký čas na rozmyslenou, pak by jim tom mělo jít lépe.

Dada Valachova napsal:

Spelling races

Hrála jsem se skupinou 8-dětí.Téma hodiny – Nature.Žáci procvičovali psaní slovních spojení green garden,blue sky, white flower….

Nejdřív jsem zadala slovní spojení v angličtině, pak jsem hru obměnila a zadávala jsem ji i v češtině.

Hra se dětem líbila. Mé očekávání naplnila.:-)

Markéta Zusková napsal:

Je velmi užitečné procvičovat s dětmi nejen jednotlivá slova ale celá slovní spojení, napomáhá to s automatizací jazyka a rychlejšími reakcemi v mluveném projevu.

Šárka napsal:

Dobrý den, hrála jsem s dětmi hru Change your places, if… děti byly nadšené , mám předšk. děti, věk 6 let, procvičovali jsme tímto způsobem čtyři barvy a slovo květina ,vždy alespoŇ dvě, tři děti měly stejnou barvu, takže ten, kdo nevěděl, podíval se , kdo běží a běžel taky a měl dojem, že UMÍ anglicky.

Markéta Zusková napsal:

Pro děti je opravdu důležité, aby měly pocit, že se jim aktivita daří. Zvlášť v tomto věku je motivační faktor skutečně důležitý, dítě si k jazyku vytváří vztah, který jej bude doprovázet po zbytek života.

Jiřina Šupitová napsal:

Dobrý den,

v hodinách AJ děti vítají hry… využila jsem „Circular questions“ na procvičení přítomného času. Mám asi 50 ks obrázků ve fólii tvořené dětmi…procvičli jsme prostý i průběhový čas (What do you do on Monday/Tuesday…dny v týdnu)…dětem se to líbilo (nová aktivita), jen ojediněle se někdo „ulil“ (neopakoval otázku, jen podal obrázek)…I mně se to líbí…mluví všichni..napovídají si…dril je v tomto případě na místě.

 

Další využití: otázka s připojením času (time)

Předem procvičen (dvojice – jeden žák ruce – hodinové ručičky naznačí čas, druhý z dvojice přečte a odpoví na otázku „What´s the time?“ – poté možno

procvičit i jako Circular questions + přítomný čas prostý…

Mějte se hezky a děkuji za Jihlavu, bylo to fajn…

Jiřina

Markéta Zusková napsal:

Vaše nápady se mi moc líbí, je pěkné, že jste využila obrázky, které si děti sami vytvořily. Jednak to ušetřilo Váš čas a zároveň jste umožnila dětem přispět aktivně k vytváření hodiny.

Iveta Krumplová napsal:

Dobrý den,

dnes jsme s dětmi hráli tuto hru. Posílala jsem obrázky s jídlem a děti si mezi sebou pokládali otázky: Do you like …. .( odpovídali – Yes, I do.  No, I don´t). Velmi je to bavilo. Bylo to pro ně zase něco nového. Moc děkuji za spoustu nápadů!

Markéta Zusková napsal:

Děkuji za pěknou zpětnou vazbu, jsem ráda, že jste aktivity využila a že se dětem líbily. Zkuste promyslet i nějaké variace, uvidíte, že s pomocí jednoho nápadu se dá procvičit velké množství jazyka.

Markéta Zusková napsal:

Vážené kolegyně a kolegové,

děkuji vám za zpětnou vazbu, těší mě, že se aktivity v praxi osvědčily.Doufám, že pro vás  byly poznatky vašich kolegů přínosem, což bylo i smyslem tohoto fóra.

Těším se zase někdy na viděnou a přeji mnoho úspěchů ve vaší práci.

Markéta Zusková

Marie Krumlová napsal:

Většina učitelů se potýká s problémem během výuky,

 

protože mají ve třídách velké počty žáků. U nás na malotřídní škole máme problém opačný. Dětí ve třídě máme málo, někdy pouze tři žáky v ročníku.

 

Učíme ve spojených třídách. Aktivit znám mnoho z různých seminářů a knih. Téměř každou aktivitu si musím upravit na malý počet žáků a přizpůsobit spojeným třídám. Žákům se snažím každou probíranou látku přiblížit hrou a písničkou. Vaše aktivity se mi velice líbily. S některými jsem již pracovala.

 

Activity – Changing places

Tato aktivita mě velice zaujala. Lze ji jednoduše upravit i pro malý počet žáků. Ráda pracuji na koberečku a pro žáky je to příjemná změna, když nemusí sedět v lavici. Sednou si různě na kobereček a mohou si libovolně přesednout, kam chtějí. Na tuto aktivitu lze procvičovat různá témata.

 

O hodině:

Tuto aktivitu jsem vyzkoušela ve spojeném 3. a 4. ročníku, kde jsem měla 10 žáků.

Sedli si na kobereček na rozmístěné pěnové kostky. Dala jsem o 1 více, než žáků.

Nejprve jsem s nimi zopakovala slovní zásobu – barvy, části těla.

Pak už si měnili žáci místa, dle vyřčené věty:

If you have blue colour, stand up – když se postaví teprve řeknu – Change places.

If you have brown hair, stand up – když se postaví teprve řeknu – Change places.

Pokud jsem je nechala měnit si svá místa hned ze sedu, byli žáci moc divocí. Osvědčilo se mi, aby se nejprve postavili a teprve pak si měnili místo.

Velice se jim tato aktivita líbila.

Markéta Zusková napsal:

V první řadě se musím přiznat, že práci učitelek v malotřídkách velice obdivuji, musí to být skutečně náročné. Výhodou aktivit, které jsme si ukazovali na semináři je jejich univerzální použití, při kterém dostanou šanci žáci různých úrovní. Pro využití ve Vašem kontextu jsou tedy ideální a je vidět, že rozhodně víte, co s nimi.

Martina Smolíková napsal:

Vzhledem k věku dětí (5-6 let), jsem mohla využít 2 aktivity.

 

1. CHANGING PLACES

– Využívala jsem ukázek ve třídě, obrázků, zvuků z PC

– Při ukázkách děti nepochopili, co mají podle mých pokynů provádět, proto jsem musela využít maňáska, který jim to vysvětlí a napoví česky, poté se zapojili, ale už to nemělo ten správný smysl – poslech a vnímání anglických slov

– Nevýhoda u dětí v MŠ je, že nemají žádnou slovní zásobu

– Využívala jsem – barvy očí, vlasů, oblečení, zvířata, barvy

 

2. CIRCULAR QUESTION

– Tato forma je dobrá pro učení nových slovíček

– Dětí jsem se musela ptát individuálně, jelikož v tomto věku nejsou schopni složit větu/ otázku anglicky

– Opět jsem musela využít česky mluvícího maňáska

– Využila jsem obrázky ovoce, zeleniny, sladkostí, zvířat

Markéta Zusková napsal:

Máte pravdu, že takto malé děti mají problém pochopit často i velmi jednoduchá pravidla ale když se to podaří, bývají aktivity velice úspěšné a mezi dětmi oblíbené. Líbí se mi použití maňáska.

Petra Petrová napsal:

Dobrý páteční večer,

velice Vás zdravím a posílám domácí úkol 🙂

Anglický jazyk učím ve druhé a ve třetí třídě. Ve druhé jsou zkoušela aktivitu Circular questions. Vzhledem k věku žáků jsem použila pouze obrázky probíraných slovíček (části obličeje) a psanou formu těchto slovíček.  Nejdříve koloval jen jeden obrázek, přidala jsem druhý, třetí, pak další v protisměru, postupně se točilo 6 obrázků  a já je začala vyřazovat a místo nich jsem začala posílat psaná slova, takže aktivita končila tím, že se točilo 6 slov. Velice mě překvapilo, jak děti zvládaly posílat (a zároveň říkat daná slova) v obou směrech. Aktivita se jim velice líbila a chtěly ji hrát hned znovu. Díky za ni!!!

Tuto aktivitku jsme zkoušela i u třeťáčků, tam jsme si posílali 5 obrázků různých monsters a trénovali jsme větu IT HAS GOT……… + část nebo části těla, které byly zakroužkované. Dětem se to také velice líbilo a musela jsem slíbit, že si hru zahrajeme i v další hodině. Ve třetí třídě jsem také vyzkoušela Spelling races – toděti velice nadchlo. Tuto aktivitku jsem použila před testíkem(části těla) pro zopakování správného psaní slovíček. Děti aktivitu velice rychle pochopily a snažily se být první. Musím s radostí napsat, že všechna slovíčka kromě jednoho napsaly správně. Tato aktivitka se mi také velmi líbí, určitě ji budu ve svých hodinách AJ zařazovat.

Chystám se postupně vyzkoušet všechny aktivity, které jsme na semináři vyzkoušeli sami na sobě.

Tímto také chci poděkovat za velice hezký a příjemný seminář. Těším se na další.

Markéta Zusková napsal:

Jsem ráda, že se Vám i dětem aktivity líbily, použití na zopakování před testem je výborný nápad, domnívám se , že žádné z dětí nebylo vystresované a i proto byly výsledky tak dobré, jak píšete.

Petr napsal:

Dobrý den,

děkuji za nabídku aktivit na semináři. Kromě Changing places jsem neznal žádnou. Snad ještě Circular questions jsem už používal, ale ne se zábavnou možností poslat otázku na dvě strany nebo poslat víc otázek.

Kromě těchto jsem vyzkoušel ještě spelling races se svými čtyřmi třeťáky (tj. dvě dvojice) – měli napsat slovo, které slyšeli, nebo co je na obrázku. Nemám rád soutěžení, proto šlo „jen“ o správnost, ne o čas. Bavilo je to. Je to výborný způsob procvičování psané podoby slov.

Díky, těším se na další seminář.

Markéta Zusková napsal:

Jsem ráda, že byla během semináře pro Vás většina aktivit nová. Jejich výhodou je univerzální použití a možnost nespočetných variací.

Pavlína Dolejšová napsal:

Dobrý den,

učím na prvním stupni ZŠ – spojené třídy 3+4+5 – celkem 14 dětí.Na začátek hodiny se vždy snažím zařadit nějakou společnou aktivitu. Z vašich aktivit jsem zatím vyzkoušela Circular questions a Spelling races.

 

V případě Circular questions jsem si aktivitu trochu upravila a použila ji k procvičování nové slovní zásoby -počasí. Posílaly jsme flashcards s obrázky počasí, já slovíčko řekla, děti si kartičku podávaly a opakovaly. Když už si byly docela jisté, poslala jsem kartičky v obou směrech.

 

Zapojily se i třeťáčci – žáky z různých ročníků jsem mezi sebou prostřídala. Aktivita fungovala, pokud nebylo v oběhu moc karet.

 

U Spelling races jsem rozdělila žáky podle ročníků a každý ročník dostal slovíčko z probírané slovní zásoby – všechna slovíčka v kole musela mít stejný počet písmen. Žáci se opravdu snažili a často se stalo, že třeťáci byli lepší než páťáci. Dále jsem zadávala všem ročníkům slovíčka třeťáků – 4 a 5 museli často hodně vzpomínat. Tato aktivita se mi velice osvědčila.

Markéta Zusková napsal:

Jak jsem zde již na jiném místě zmínila, učitelky spojených tříd mají můj velký obdiv. Jsem ráda, že se Vám podařilo aktivity využít a jsem si jistá, že některé z nich by se daly použít i s celou třídou s tím, že se nastaví různé stupně obtížnosti pro jednotlivé ročníky.

Sylva Tomanová napsal:

Spelling races

 

Dobrý den,s dětmi ve druhé třídě (12.dětí) jsem hrála hru Spelling races, kterou jsem využila k opakování probraného učiva na téma Animals. Děti jsem rozdělila na 2 družstva – holčičky a kluci (výhodou bylo, že jich bylo přesně 6+6). Hra se dětem moc líbila, i když jim vzhledem k tomu, že se jedná většinou o děti se speciálními vzdělávacími potřebami, trochu potíže dělala. Každopádně je bezvadně motivovala k dalšímu učení cizího jazyka.

Markéta Zusková napsal:

Je výborné, že děti aktivita bavila, obzvlášť u dětí s problémy učení je důležité, aby mely pocit, že se jim něco podařilo.

Hana L. napsal:

V letošním školním roce učím v první třídě a ve skupině mám deset dětí.

 

Při výuce tématu barvy jsem využila hned první aktivitu z vašeho kurzu. Byla to výměna místa žáků stojících v kruhu se stejným znakem např. barva oblečení. Dětem jsem rozdala čtverečky se třemi barvami. Při výměně míst v kruhu ve stoje činil problém žákům návrat na volné místo. Aktivitu jsem si tedy mírně upravila. Do kruhu jsem vyrovnala židle v počtu o jednu méně než byl počet dětí. Uprostřed kruhu stál jeden žák a vybíral barvu nebo i více barev najednou a děti se podle jeho pokynu měnily. Kdo se neměl kam posadit, zůstal stát a vybíral další barvu. ,,Židličky“ si děti oblíbily a  tuto činnost jsem využila i v dalších lekcích.

 

S pozdravem Hana L.

Markéta Zusková napsal:

Varianta s židlemi skutečně funguje lépe a děti ji milují, jediný problém může být např. ve třídě, kde není dostatek místa nebo jsou židle příliš těžké, to potom zabere stěhování více času a energie než samotná aktivita.

Dana napsal:

Dobrý den, vyzkoušela jsem aktivitu na upevnění psaní slovíček (dvě družstva, žáci po 1písmenu píší dané slovíčko) ve 3, třídě. Dětem se aktivita líbíla, zkoušíme ji i s dětmi v 1.třídě v ČJ.

Spozdravem Dana

Markéta Zusková napsal:

Výhodou většiny aktivit je jejich univerzálnost a všestranné použití, myslím, že i většina ostatních aktivit, které jsme si ukazovali na semináři, se dá použít s různými věkovými skupinami a úrovněmi. Samozřejmě to znamená je příslušně adaptovat.

Lenka napsal:

S dětmi jsme vyzkoušeli téměř vše, ale nejvíce je bavilo posílání obrázků s příslušnou otázkou – CIRCURAL QUESTIONS. S více obrázky je to náročnější, ale po několika pokusech zvládáme i tři. Další oblíbená aktivita je FACT OR FICTION?.

S pozdravem, Lenka K.

Markéta Zusková napsal:

Aktivita Circular questions se jak se zdá osvědčila všem. Jestli má někdo nápad na nějakou obměnu budeme rádi, když se s námi podělí!

Miluška napsal:

Dobrý den,

 

Posílám aktivitu, kterou jsem zkoušela s dětmi – je to „poslech“, procvičované téma: colours and family ; věk dětí – 5 – 6 let.

 

Děti si na kartičky nakreslily obrázky členů rodiny a smajlíky, vzaly si barevné tvary nebo pastelky.

 

Potom sestavovaly věty:

Mummy likes yellow colour.

Sister doesn’t like pink colour.

 

Aktivita se dětem líbila, viz obrázky.

Příště si budou děti sestavovat vlastní komobinace a sdělovat je ostatím.

 

S pozdravem, Miluška

Markéta Zusková napsal:

Skvělý nápad a úžasné obrázky! Aktivita se zdá být velmi jednoduchá a efektivní – děkujeme!

Jana K. napsal:

Dobrý den,

seminář 20.1.se mi moc líbil,vyzkoušela jsem s dětmi čtyři aktivity: mám smíšenou třídu-děti ze 3.,4.a 5. ročníku, celkem nás je 12, takže musím důkladně rozmýšlet, jaká bude náplň-aby se starší nenudily a mladší to zvládly! Aktivita Changing places byla výborná, děti se bavily, zvládly to dobře, vyzkoušeli jsme hru ve stoje, v sedě, v dřepu, zády v kruhu, tuto aktivitu volím docela často, když je potřeba se trochu odreagovat! Je rychlá, bez pomůcek a pro děti zábavná!!! Další aktivita Circular questions měla též úspěch, používám obrázky,které si děti posílají-nejdřív jeden, abych slyšela výslovnost, pak dva, pak až 6, děti se hodně snažily a byla i legrace!, opravdu se tím dá vyzkoušet kdeco – otázky, krátké odpovědi, slovíčka-zařazuji, co právě probíráme. Další aktivitu Spelling races jsme také vyzkoušeli s nadšením, naše děti rády soutěží, i třeťáci se moc snažili, aby nepokazili skore družstvu!(máme 3 družstva, protože jsou 3 páťáci-aby v každém byl jeden nejstarší). Při aktivitě Pass the pen jsme procvičovali názvy zvířat všeho druhu, body jsme sčítali až nakonec-kdo měl správně napsáno!A kolik! Děti zvládly dobře, příště zvolím těžší variantu-např.číslovky, sčítání, následující číslo, už se těším. To je vše, bohužel není mnoho času na ,,hrací hodiny“ – tak tomu říkají naše děti, ale snažím se co nejvíc je zařazovat!

S pozdravem Jana K.

Markéta Zusková napsal:

Děkuji za výborné nápady, líbí se mi různé pohybové variace, které pomáhají udržet děti v kruhu a soustředěné. Doufám, že se osvědčí i ostatní aktivity!

Nela napsal:

Z aktivit zmiňovaných na Vašem semináři jsem vyzkoušela slovní fotbal a podávání obrázků potravin po kruhu, kdy se žáci ptali, zdali má soused jídlo na obrázku rád, jestli ho jí nebo nejí atd. To je bavilo.

S pozdravem, N.

Markéta Zusková napsal:

Podávání si obrázků do kruhu s použitím celé věty nebo otázky zní zajímavě, jistě to bylo pro děti náležitě náročné!

Tereza J. napsal:

Jelikož dělám ve školce, tak jsem si musela hry zjednodušit.  Děti seděly v kruhu a  já jsem jim posílala obrázky ovoce.  Ukázala jsem obrázek a řekla  jsem jak se to ovoce jmenuje, děti si ho posílaly a opakovaly. Později až děti uměly ovoce, dostal každý svůj obrázek, který ale neviděl. Děti měly ruce za zádama tak obrázek neviděly.  Pak jsem říkala jména dětí. Dítě ukázalo obrázek a řeklo jak se jmenuje. Tato aktivita děti moc bavila

Markéta Zusková napsal:

To je moc pěkná variace procvičující rozpoznávání slov spíše než jejich produkci, která může být pro velmi malé děti ještě dost náročná a proto potřebují více času a přípravy na případnou následující produkci.

Markéta Zusková

Napsat komentář