Seminář 12.9.2012

Efektivní výuka a nácvik jazykových dovedností – čtení a psaní 

Watch the video and say if the writing task would be suitable for your students. Suggest any changes/ adaptations to make it more relevant to your teaching context.

 

Comments

Marie Hořejší napsal:

Reading and writing – was the task suitable for my students? I liked the activity a lot but I think that for my students it would be a bit difficult as to the vocabulary and their own ideas and imagination. On the other hand – why not to try it??

Jitka napsal:

Reading Maturita Solutions pre-intermediate text: Do goodies wear hoodies? students: 13,14 yearsʼold pre reading activities 1. discussion in groups – what do you like to wear? the first group: school the second group: free time activities the third group: PE lessons the forth group: theatre 2. description of pictures Ss concentrate on clothes – colours, patterns and on the fact what these teenagers are wearing 3. vocabulary I choose 7 key words from the text, Ss try to explain their meanings white reading activities Ss read and tell me vocabulary concerning clothes. Ss read and try to put a headline to each paragraph. post reading activities Ss work in groups and prepare 3 questions in 3 minutes for other groups, questions and answers follow. Ss express their opinions about the text – do you agree or disagree I prepare 5 sentences with multiple choice answers, they choose the best ones. Jitka

Helena napsal:

Dear Jitka,

This looks like a good lesson. You spent a lot of time before the students started to read, which is good, it depends how long this stage took. However, it may be dangerous as it may take longer than the reading itself. The second while-reading activity is good – it helps students understand the meaning of each paragraph. And I also like your post-reading tasks. I hope your students enjoyed the lesson. Thanks for your comments.

Dorážková Ivana napsal:

Reading text: project3 My sport students: 12 years old before reading: I prepare a letter square form this text, describe this picture, answer the questions: Which sport do you like?,…. While reading: Senteces TxF, listening to the text from CD After reading: Students answer what they have read, they can draw the picture about sport

Helena napsal:

This looks like a good selection of activities. It would be good to know how many times the students read the text and what exactly the task was when they read and listened. Thank you for this, Ivana.

Lýdie Miloslava napsal:

Ve třídě jsem vyzkoušela aktivitu: English in Mind 3, page 21: pre-reading: brainstorming ( Do you have many friends?, Where do you meet them? What does the friendship mean?, Are you a good friend?…..) while-reading: žáci si čtou, procházejí dotazník a průběžně odpovídají / kroužkují post-reading: rozbor dotazníku, za DÚ – writing – popiš svého kamaráda, vaše přátelství Tato aktivita – téma a forma – děti zaujala, byly velmi aktivní… Mil.

Helena napsal:

Myslím, že popisujete dobrou hodinu zaměřenou na rozvoj čtení. jen bych ráda věděla, jak vypadal ten text. Byl to dotazník? Nebo Text a TRUE/FALSE questions? Psaní na téma, které vychází ze čteného textu, je dobrý postup. Chválím. Mějte se pěkně!

Lýdie napsal:

For my reading activity I chose a text from Project English 4 by Tom Hutchinson. The title is Work experience. I used the text in class 9.C. The text is focused on revision of present tenses. 1/Pre-reading activity Because there are 3 pictures I asked students to describe the photos, they used present simple continuous. Then we discussed the topic of jobs. We did short vocabulary revision about jobs they already know. 2/While- reading activity I asked students to find out all numbers in the text, a school subject, some clothes, a means of transport,… Then I asked about Jordan´s feelings. We also discussed difference between Jordan´s activities in the pictures and in what he normally does. 3/Post- reading activity I used about 15 cards with job vocabulary and their explanation. For example: plumber – fits and repairs water pipes, bathrooms, shop assistant- serves customers in a shop/store Students were asked to match the cards. I liked the lesson, students worked well, I think they were interested in the topic.

Helena napsal:

Thank you for this, Lydie. This looks like a very thorough skills lesson, focused mainly on reading and speaking. It has the necessary and logical stages. You obviously put a lot of effort into the preparation. I hope your students enjoyed the lesson as well. Best wishes. Helena

Irena Fárková napsal:

Reading Last week we read an article about W. Shakespeare in Project English 3rd edition. Thi was my plan: Pre-reading: Show a picture of Shakespeare: Who is it? When did he live? Why do you think so? Make a mind map – what do you know about him? Reading: Have a look at the text about Shakespeare and find: a) numbers b) names Find what numbers/names mean? Divide into two groups, make questions about the facts and ask each other. (groups competed) Post-reading: Cover the text, try to tell what you remember about the author. Compare with the mind map. What is new? Drawing the mind map and playing the game made this lesson more attractive.

Helena napsal:

This looks very interesting. It has vry good and thorough pre-reading stages. I also like the way you used the text to do language work ( asking questions) and adding new things to the mind map. I am glad to hear that your students enjoyed the lesson. Best wishes. Helena

Radka H. napsal:

Minulý týden jsme vyzkoušela nové nápady ze semináře Efektivní výuka a nácvik jazykových dovedností – čtení a psaní na skupince desetiletých dětí. Měli vyhledávat v textu, odpovědi na otázky. Procvičovali jsme čtení, pochopení významu daného textu. Bylo to pro ně určitě zajímavější, než klasické čtení a překlad. Děkuji za přínosný seminář. Radka

Helena napsal:

Jsem ráda, že byl seminář pro vás přínosný a jsem ráda, že se studentům hodina líbila. Mějte se krásně. Helena

Hana K. napsal:

Seminář byl skvělý. Dříve jsem s dětmi při práci s textem dbala na poslech,čtení,překlad, pak jsme teprve dávali otázky. Po absolvování semináře jsem přestala věnovat velkou pozornost čtení a zaměřuji se hlavně na porozumění textu. Tvoříme více návodných otázek, děti pracují ve skupinách. S pozdravem, Hana K.

Helena napsal:

Děkuji za pochvalu. Jsem ráda, že se vám seminář líbil a že jste si z něj něco odnesla. Ještě by mě zajímalo, jak se na to dívají vaši studenti, jestli je to více bavilo nebo jestli to bylo pro ně náročnější nebo lehčí. Mějte se krásně. Helena

Alena B. napsal:

Na 1.stupni k četbě používám komiksové příběhy ( velmi oblíbené ? speech? bubliny), které jsou součástí učebnic např. Chit Chat. Nejdřív popisujeme obrázky, během čtení se ptám na význam některých slov. Po přečtení textu tvoříme jednoduché otázky, na které hledáme odpověď. Děti mají rády příběhy, se kterými se již v nějaké podobě setkaly. S pozdravem, Alena B.

Helena napsal:

Děkuji za příspěvek. Taky myslím, že comicsové příběhy jsou velmi oblíbené. V naší škole jsme jednou měli dětské odpoledne s comicsy. Děti na počítači vytvářely vlastní comicsové příběhy, které jsme pak vystavili na nástěnce. Všem se to moc líbilo. Možná, že byste to mohla zkusit jako post-reading aktivitu. Mějte se hezky. Helena

Marie H. napsal:

Homework from READING seminar: I have chosen a text about an important invention which has changed our lives in a significant way – Google. As a pre-reading activity I wanted the students to talk about any inventions that changed the human life – from the steam machine and train, bicycles, cars, radio, television, washing machine, dishwasher, to planes, spaceships, mobile phones and top computers. They revised the vocabulary and gave their own ideas and opinions about which inventions they consider the most important and why. During reading activity – students had to find answers to some questions about the basic dates of Google, e.g. who invented it, what was their original idea, what dificulties did they meet, what did Google bring to people. After reading activity – students´own opinions and ideas about how they use Google in their lives, how it helps them in their study etc. They compared the life „before Google“ and „with Google“.

Helena napsal:

Thank you for your contribution. This activity looks interesting and relevant to the students´lives. It would be good to know if your post-reading activity was speaking again , or a writing activity. I would also be interested to find out how the stduents reacted, wether they liked the topic and the activity , or not. Best wishes Helena

Eva B. napsal:

Seminář byl výborný, líbila se mi lektorka – věcnost, dobře vysvětlená PROČ a JAK, výborná byla také část o hodnocení písemného projevu studentů. Vyzkoušela jsem „řízené psaní“ – The invitation, studenti byli kreativní a vymýšleli opravdu vtipné pozvánky. Eva B.

Helena napsal:

Děkuji za pochvalu. Jsem ráda, že byl seminář pro vás přínosný. Osobně považuji řízené psaní za velmi dobrou aktivitu, protože kombinuje vícero jazykových dovedností, a to mají studenti rádi. Také jsem pozorovala, že když vyberu dobré téma, studenti se stávají kreativními a hodinu si užijí. Mějte se hezky. Helena

Lenka S. napsal:

Dobrý den,

s texty v hodinách AJ (učím 5. a 7. ročník ZŠ) pracujeme, ať už jsou z učebnice nebo třeba z časopisů.

Text, který jsem použila po semináři byl pro 7. ročník a byl doplněn obrázky.

Před čtením

– žáci si prohlédli obrázky a přečetli nadpis, společně jsme diskutovali o čem text bude

– zopakovali jsme slovní zásobu na dané téma, přidala jsem jim i slovní zásobu novou

– přečetli jsme si 4 zadané otázky, na které měli odpovědět po přečtení textu

Čtení

– poslech a tiché čtení

– čtení v malých skupinkách

Po přečtení

– žáci si zodpovědí ve skupinkách na otázky

– společně jsme odpověděli na tyto otázky (kontrola)

– ve skupinkách žáci řadili obrázky správně za sebou podle děje

– společně jsme diskutovali o textu (pravdivá a nepravdivá tvrzení, odpovědi na další otázky)

– dále jsme pracovali s textem po gramatické stránce (přítomný čas průběhový- opakování tvoření tvarů)

S pozdravem,

Lenka S.

Napsat komentář