Info

AC MELAS – Metodická a jazyková podpora pro učitele

 sticker-100x24-cmyk

Začátek projektu:

1. 11. 2011

Konec projektu:

31. 10. 2012

 

V obecné rovině chce předkládaný vzdělávací program podpořit třetí strategický směr Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR (Podpora cizích jazyků, informačních technologií a komunikačních technologií), konkrétně ten cíl, který je pro oblast podpory cizích jazyků formulován jako cíl základní – zkvalitnění výuky cizích jazyků.
Cílem projektu je podpořit další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení s důrazem na jazykové vzdělávání.

 

Projekt cílové skupině  pedagogických pracovníků škol a školských zařízení nabízí možnost založit/rozšířit způsobilost k využití anglického jazyka zejména v počátečních fázích výchovně vzdělávacího procesu, včetně předškolního období.

 

V rámci projektu zrealizujeme:

  • Jazykový kurz s tematickými bloky
  •  Intenzivní jazykový kurz – angličtina – příprava ke zkoušce
  • Semestrální přípravný kurz a zkouška – angličtina
  •  Intenzivní jazykový kurz – němčina – příprava ke zkoušce
  • Semestrální přípravný kurz a zkouška – němčina
  • Metodické semináře pro pedagogy, metodiky a vedoucí předmětových komisí

 

Cíle projektu:

Projekt si klade za obecný cíl zvýšení prestiže učitelského povolání a upevnění sebevědomí pedagogických pracovníků a zvýšení jejich odborných znalostí a dovedností.

 

Konkrétními dosažitelnými cíli projektu jsou: 

  • zvýšení odborné kvalifikace pedagogických pracovníků a zvýšení jejich zaměstnatelnosti, konkurenceschopnosti a mobility na trhu práce rozšířením jejich odborných dovedností
  • zvýšení sebevědomí při výuce angličtiny pedagogických pracovníků, kteří vyučují angličtinu bez odborné kvalifikace pro výuku cizího jazyk

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.