Přijímačky – požadavky

Základní podmínkou přijetí na AKCENT College, s.r.o. je dosažení úplného středního vzdělání s maturitou.

 

Obor Angličtina jako cizí jazyk

  • Jazykový test z angličtiny (požadovaná úroveň podle Evropského referenčního rámce – B2)
  • Ústní pohovor pro uchazeče, kteří úspěšně prošli testy.

 

Cílem ústního pohovoru je zjistit zájem o obor a motivaci k jeho studiu.

 

Obor Čeština jako cizí jazyk

  • Jazykový test z češtiny pro nerodilé mluvčí češtiny (požadovaná úroveň podle Evropského referenčního rámce – B2).
  • Ústní pohovor pro uchazeče, kteří úspěšně prošli testy.

 

Cílem ústního pohovoru je zjistit zájem o obor a motivaci k jeho studiu a u nerodilých mluvčích ověřit úroveň mluvené češtiny uchazeče.

 

Vzorový test

 

Hodnocení přijímací zkoušky AKCENT College s využitím

NSZ – Scio

1. Test z angličtiny – max. 50 bodů
Percentil Scio Body AKCENT College Srovnání s jazykovými zkouškami – orientační
100 50 CPE-C
90 45 CAE-A/Všeobecná SZ-1
80 40 CAE-B/Všeobecná SZ-2
70 35 CAE-C/Všeobecná SZ-3
60 30 FCE-A/Základní SZ-1
50 27,5 FCE-B/Základní SZ-2
40 25 FCE-C/Základní SZ-3
2. Uchazeči absolvují ústní pohovor – max. 50 bodů

 

Maximální bodový zisk u zkoušky je 100 bodů.