Podpora studentů

Studenti se vždy mohou spolehnout na naši podporu a pomoc

Každého zahraničního uchazeče/studenta čeká mnoho úkolů, jejichž úspěšné vyřešení z velké části závisí na profesionální pomoci a podpoře.

 

Ještě před tím, než se stanete studentem AKCENT College, vám bude zpřístupněn náš program podpory a budete mít možnost využít těchto výhod:

 

 • Konzultace ohledně otázek přijímacího řízení na vysoké školy v ČR
 • Pomoc s přípravou ke studiu v přípravném jazykovém programu přímo ve vašem městě díky široké síti naších zástupců a partnerů v Rusku a zemích SNS
 • Pomoc s vyřízením víza a poskytnutí všech náležitostí potřebných pro vyřízení žádosti o vízum na  konzulátu ČR ve vašem kraji
 • Objednání na konzulátu pro podání žádosti o dlouhodobé vízum
 • Zařízení komplexního zdravotního pojištění potřebného pro vycestování do státu Schengenského prostoru
 • Možnost seznamovací a poznávací návštěvy AKCENT International House Prague a AKCENT College během letních prázdnin

 

Během celého studia profesionální tým AKCENT College studenty všestranně podporuje. Našim hlavním úkolem je především pomoci studentům po jejich příjezdu s řešením každodenních problémů a umožnit tak rychlou a úspěšnou adaptaci v nové zemi. Výsledkem jsou spokojení studenti, kteří se tak mohou maximálně soustředit na proces výuky a přípravy na přijímací zkoušky.

 

Po příjezdu do Prahy:

 

Na letišti nebo na vlakovém nádraží uvítá každého studenta zkušený kurátor se štítkem „AKCENT College“. Studentovi předá Welcome-obálku, která obsahuje:

 

 • SIM-kartu evropského mobilního operátora (studenti tak mohou ihned kontaktovat své příbuzné)
 • Dopravní mapu Prahy
 • Informační prospekt, který obsahuje nejdůležitější informace a kontaktní údaje pracovníků AKCENT College.

 

Pro každého studenta bude dále zajištěno:

 

 • Transfer z letiště nebo nádraží na studentskou kolej
 • Pomoc při ubytování na koleji a poskytnutí veškerých informací ohledně pravidel bydlení na koleji

 

Během prvních dnů pobytu studenta v Praze naši kurátoři poskytnou pomoc s:

 

 • Registrací na cizinecké policii ČR
 • Založením účtu v bance (dle přání studenta)
 • Založením ISIC karty a zakoupením studentské jízdenky

 

Kurátoři jsou se studenty stále v kontaktu a jsou připraveni poskytnout jakékoliv informace týkající se např. směny peněz, fungování pošt, obchodních středisek, bezpečnostních opatření, pravidel chování na veřejnosti, používání městské hromadné dopravy atd.

 

Během akademického roku:

 

Kromě výuky předmětů v rámci studia AKCENT College také pravidelně pořádá přednášky a individuální konzultace na témata:

 

 • Prezentace státních a soukromých univerzit a vysokých škol v ČR a Německu
 • Výběr fakult a oborů na univerzitách
 • Nostrifikace (uznání rovnocennosti) vysvědčení o středoškolském vzdělání a diplomu o vysokoškolském vzdělání dosaženém mimo EU
 • Příprava na nostrifikační zkoušky včetně probírání zkouškových témat a otázek
 • Podání žádostí na vysoké školy ČR a Německa
 • Přijímací zkoušky na vybrané vysoké školy, požadavky na uchazeče
 • Prodloužení víza za účelem studia po přijetí uchazeče na vysokou školu
 • Evropská integrace a společnost
 • Vyhlídky na evropském trhu práce

 

Individuální přístup ke každému studentu v AKCENT College:

 

 • Psycholog, který poskytne kvalifikovanou pomoc v procesu adaptace v nové zemi
 • Právnické služby v případě řešení právních problémů
 • Zdravotní péče (výběr lékaře a pomoc ve všech situacích spojených se zdravotními problémy)
 • Pomoc se zajištěním literatury a studijních materiálů potřebných pro přípravu na přijímací zkoušky na vybrané vysoké školy
 • Návštěva vysokých škol ve dnech otevřených dveří spolu s našimi pracovníky
 • Pomoc s výběrem profesionálního konzultanta v případě přípravy na zkoušky z vysoce specializovaných předmětů
 • Online kontrola docházky a výsledků studia v informačním systému (dostupná i pro rodiče)

 

Další akce AKCENT College zahrnují:

 

 • Návštěvy divadel, muzeí, galerií, známých českých hradů a zámků
 • Aktivní účast studentů na seminářích, ve studentských klubech a tvůrčích seskupeních
 • Sportovní kluby

 

Většina akcí je pořádaná společně s českými gymnázii, studentskými spolky vysokých škol, což zabezpečuje maximální kontakt našich studentů s rodilými mluvčími, a to českými studenty.

 

Těší se na vás tým AKCENT COLLEGE.