Přijímací řízení a školné

Studium k prohloubení kvalifikace – Didaktika češtiny jako cizího jazyka 

  • Celková hodinová dotace programu je 35 hodin
  • Vzdělávací program je akreditován MŠMT v rámci DVPP.

 

Cena

Celková cena vzdělávacího programu:

  • 9 000 Kč

 

Školné se hradí po přijetí ke studiu formou bezhotovostní platby převodem na účet AKCENT College s.r.o. Údaje k platbě každé jednotlivé e-přihlášky včetně individuálního variabilního symbolu vygeneruje systém po úplném vyplnění přihlášky.

 

Přihláška

Do vzdělávacího programu je možné se hlásit prostřednictvím on-line přihlášky.

 

Odborná příprava

Odbornou přípravu ve všech vzdělávacích programech zajišťují učitelé AKCENT College, jazykovou výuku lektoři jazykové školy AKCENT IH Prague.

 

Místo výuky

AKCENT College s.r.o., Bítovská 5, Praha 4 – mapa