Bakalářské studium Prezenční

Program Specializace v pedagogice nabízí jednooborové prezenční studium v těchto oborech:

 

Cíle studia

pic_room104Studijní program Specializace v pedagogice s obory Angličtina jako cizí jazyk a Čeština jako cizí jazyk reaguje v souladu s Boloňskou deklarací na potřeby praxe, zohledňuje potřebu celoživotního vzdělávání (a důraz, který je na ně kladen evropskou i státní vzdělávací politikou) a požadavek prostupnosti studia.

 

Cíle obou studijních oborů jsou tak shodné se základní myšlenkou Boloňského procesu, totiž aby bakalářské studium dostatečně kvalifikovalo pro pracovní trh, a zároveň aby zakládalo možnost pokračovat ve studiu dalším.

 

Bakalářské studium připravuje absolventy na práci lektora v oblasti celoživotního vzdělávání dospělých a/nebo na navazující magisterské studium, např. v programech Filologie, a/nebo v programech Učitelství (pro různé typy škol), v němž lze získat učitelskou kvalifikaci, kterou tyto obory jako obory bakalářské neposkytují.