Seznam předmětů

Seznam předmětů v oboru Angličtina jako cizí jazyk – kombinované studium

 

Detailní přehled předmětů oboru naleznete zde:

Přehled předmětů ACJ kombinované [PDF, 235 kB]

 

1. semestr

 • Jazyková cvičení I
 • Úvod do studia jazyka
 • Psycholingvistika
 • Fonetika angličtiny I
 • Obecná pedagogika
 • Obecná psychologie
 • Obecná didaktika
 • Úvod do pedagogické praxe
 • Kulturní dějiny anglicky mluvících zemí I
 • Cizí jazyk (N, Š, F, R)  

2. semestr

 • Jazyková cvičení II
 • Fonetika angličtiny II
 • Morfologie I
 • Vzdělávání dospělých
 • Psychologie učení a vzdělávání dospělých
 • Pedagogické plánování
 • Kulturní dějiny anglicky mluvících zemí II
 • Cizí jazyk (N, Š, F, R)

3. semestr

 • Jazyková cvičení III
 • Morfologie II
 • Anglicky psaná literatura I
 • Sociálně psychologické aspekty učení a vzdělávání dospělých
 • Výuka prostředků jazykového systému
 • Lingvodidaktika I
 • Pedagogická praxe I
 • Cizí jazyk (N, Š, F, R)

4. semestr

 • Jazyková cvičení IV
 • Lexikologie
 • Syntax I
 • Anglicky psaná literatura II
 • Výuka řečových dovedností
 • Lingvodidaktika II
 • Pedagogická praxe II
 • Cizí jazyk (N, Š, F, R)

5. semestr

 • Jazyková cvičení V
 • Syntax II
 • Vývoj a variety angličtiny
 • Specifické techniky jazykové výuky
 • Lingvodidaktika III
 • Pedagogická praxe III
 • Cizí jazyk (N, Š, F, R)

6. semestr

 • Jazyková cvičení – angličtina VI
 • Pragmalingvistika
 • Sociolingvistika
 • Výuka cizího jazyka pro specifické účely
 • Lingvodidaktika IV
 • Pedagogická praxe IV
 • Diplomový seminář

 

Povinně volitelné a volitelné předměty

Předměty budou nabízeny podle možností školy a zájmu posluchačů.