Udržitelnost 2017

Semináře a kurzy pro pedagogy vyučující angličtinu 

 

V rámci udržitelnosti projektu AC PODVYS (reg. č. CZ.1.07/1.3.02/04.0009) nabízíme 10 metodických seminářů zaměřených na metodiku výuky dětí v MŠ, ZŠ a SŠ v průběhu března      2017 – listopadu 2017, jeden dvoudenní metodický seminář a dále jazykový a metodický kurz Netlanguages.

Aktivity jsou určeny pedagogickým pracovníkům mateřských, základních a středních škol.

 

A/ Jednodenní metodické semináře pro učitele angličtiny

 

 1. Organizace a řízení vyučování, praktické tipy pro efektivní vedení výuky angličtiny
 • Pro pedagogy na 1. stupni ZŠ
 • Termín konání: 22. 3. 2017, 10:00 – 14:00
 • Místo konání: AKCENT College, Bítovská 5, Praha 4
 • Rozsah: 4 vyučovací hodiny
 • přihlašování (včetně platby) do 8. 3. 2017
 • 20 účastníků
 • cena za účastníka: 770,- Kč

 

 1. Prezentace nového jazyka
 • Pro pedagogy na 1. a 2. stupni ZŠ a na SŠ
 • Termín konání: 19. 4. 2017, 10:00 – 14:00
 • Místo konání: AKCENT College, Bítovská 5, Praha 4
 • Rozsah: 4 vyučovací hodiny
 • přihlašování (včetně platby) do 5. 4. 2017
 • 20 účastníků
 • cena za účastníka: 770,- Kč

 

 1. Využití příběhů ve výuce
 • Pro pedagogy v MŠ a na 1. stupni ZŠ
 • Termín konání: 10. 5. 2017, 10:00 – 14:00
 • Místo konání: AKCENT College, Bítovská 5, Praha 4
 • Rozsah: 4 vyučovací hodiny
 • přihlašování (včetně platby) do 26. 4. 2017
 • 20 účastníků
 • cena za účastníka: 770,- Kč

 

 1. Vytváření, adaptace a hodnocení učebních materiálů
 • Pro pedagogy na 1. a 2. stupni ZŠ a na SŠ
 • Termín konání: 24. 5. 2017, 10:00 – 14:00
 • Místo konání: AKCENT College, Bítovská 5, Praha 4
 • Rozsah: 4 vyučovací hodiny
 • přihlašování (včetně platby) do 10. 5. 2017
 • 20 účastníků
 • cena za účastníka: 770,- Kč

 

 1. Testování a hodnocení žáků, příprava na mezinárodní zkoušky pro děti a mládež
 • Pro pedagogy 1. a 2. stupni ZŠ a na SŠ
 • Termín konání: 7. 6. 2017, 10:00 – 14:00
 • Místo konání: AKCENT College, Bítovská 5, Praha 4
 • Rozsah: 4 vyučovací hodiny
 • přihlašování (včetně platby) do 24. 5. 2017
 • 20 účastníků
 • cena za účastníka: 770,- Kč

 

 1. Efektivní výuka a nácvik jazykových dovedností – poslech a mluvení
 • Pro pedagogy 1. a 2. stupni ZŠ a na SŠ
 • Termín konání: 6. 9. 2017, 10:00 – 14:00
 • Místo konání: AKCENT College, Bítovská 5, Praha 4
 • Rozsah: 4 vyučovací hodiny
 • přihlašování (včetně platby) do 23. 8. 2017
 • 20 účastníků
 • cena za účastníka: 770,- Kč

 

 1. Výuka angličtiny pro děti předškolního a raného školního věku
 • Pro pedagogy v MŠ a na 1. stupni ZŠ
 • Termín konání: 27. 9. 2017, 10:00 – 14:00
 • Místo konání: AKCENT College, Bítovská 5, Praha 4
 • Rozsah: 4 vyučovací hodiny
 • přihlašování (včetně platby) do 13. 9. 2017
 • 20 účastníků
 • cena za účastníka: 770,- Kč

 

 1. Efektivní výuka a nácvik jazykových dovedností – čtení a psaní
 • Pro pedagogy na 2. stupni ZŠ a SŠ
 • Termín konání: 18. 10. 2017, 10:00 – 14:00
 • Místo konání: AKCENT College, Bítovská 5, Praha 4
 • Rozsah: 4 vyučovací hodiny
 • přihlašování (včetně platby) do 4. 10. 2017
 • 20 účastníků
 • cena za účastníka: 770,- Kč

 

 1. Využití technologií ve výuce
 • Pro pedagogy na 2. stupni ZŠ a SŠ
 • Termín konání: 8. 11. 2017, 10:00 – 14:00
 • Místo konání: AKCENT College, Bítovská 5, Praha 4
 • Rozsah: 4 vyučovací hodiny
 • přihlašování (včetně platby) do 25. 10. 2017
 • 20 účastníků
 • cena za účastníka: 920,- Kč

 

 1. Efektivní plánování a příprava hodin
 • Pro pedagogy na 2. stupni ZŠ a SŠ
 • Termín konání: 22. 11. 2017, 10:00 – 14:00
 • Místo konání: AKCENT College, Bítovská 5, Praha 4
 • Rozsah: 4 vyučovací hodiny
 • přihlašování (včetně platby) do 8. 11. 2017
 • 20 účastníků
 • cena za účastníka: 770,- Kč

 

 

B/ Dvoudenní metodický seminář pro pedagogy, metodiky a předsedy předmětových komisí

 • seminář zaměřený na zkvalitnění výběru, vedení a hodnocení pedagogických pracovníků s důrazem na zpětnou vazbu a zvýšení motivace žáků/studentů
 • pro učitele angličtiny, metodiky a vedoucí předmětových komisí základních a středních škol
 • dvoudenní seminář (celkem 12 vyuč. hodin)
 • max. 25 účastníků
 • termín konání: 20. 9. – 21. 9. 2017, 9:30 – 15:00
 • přihlašování (včetně platby) do 6. 9. 2017
 • cena za účastníka: 2.100,- Kč  

 

 

C/ Jazykový on-line kurz Netlanguages

 

 • on-line jazykový kurz zahrnující všechny hlavní součásti typické pro jazykový kurz (čtení, poslech, psaní, mluvení)
 • posluchači absolvují kurz dle své jazykové úrovně
 • délka kurzu – 6 měsíců, 5 lekcí
 • cena: 8.470,- Kč

 

 

D/ Metodický on-line kurz Netlanguages

 • on-line metodická výuka
 • Minimální jazyková úroveň – B2
 • délka kurzu – 6 měsíců, 10 lekcí
 • cena: 8.470,- Kč

 

 

Všechny nabízené kurzy mají akreditaci MŠMT, lze tedy k jejich financování použít prostředky z fondů DVPP.

 

Kontaktní osoba pro přihlášení a informace o výše uvedených aktivitách:

 

Ing. Leona Sedláčková

AKCENT College

Tel. 261 109 259

e-mail: leona.sedlackova@akcent.cz