Seminář 8.6.2012

Výuka angličtiny pro děti předškolního a raného školního věku

Podívejte se na hodinu, během níž učitel demonstruje využití hraček při výuce dětí předškolního věku. Poznamenejte si:

       

  • jaké opakované činnosti (rutiny) učitel s dětmi používá
  • fráze, pomocí kterých dává instrukce a které se v průběhu hodiny opakují

 

 

Comments

Pavlína napsal:

S dětmi jsme hráli na kroužku angličtiny hru Na barevé domečky,což je varianta hry Where is…? Barevné čtvrtky jsou rozmístěné v kruhu, děti stojí uprostřed. Na uč. výzvu „Find red/blue,black,…/ house děti doběhnou ke správnému „domečku“. Ve skupině bylo 10 dětí. Lze takto procvičit cokoli /jídlo,části těla,../

Díky, s pozdravem P.Haubertova

Markéta Zusková napsal:

Moc pěkná aktivita na procvičení rozpoznávání slov. S 10 dětmi to není problém, kdyby jich bylo víc, šlo by je rozdělit na družstva a dávat jim pokyny odděleně.

Kateřina napsal:

V průběhu roku jsme prováděli různé aktivity s žáky 1. ročníku na ZŠ, takže musím potvrdit, že například básničky, písničky a příběhy fungují bezvadně.

 

S písničkami mám velmi dobrou zkušenost, žáci je milují – pobaví se u nich a velmi rychle se učí. Každou písničku si také nějakým způsobem zdramatizujeme, aby bylo osvojování jazyka efektivnější. Naše oblíbená byla Old MacDonald, kdy si každý z žáků vybral buď obrázek zvířátka, které v písničce vystupuje, nebo zvuk daného zvířátka napsaný na kartě. Pokaždé, když se o zvířátku zpívalo, karty/obrázky zvedaly děti nad hlavu. Občas obrázky prostřídaly s předvedením zvířátka. S básničkami pracujeme obdobně – vždy vše žáci předvádí pomocí celého těla (např. Halloween – a big fat spider (žáci ukazují velikost rukama), a witch´s hat (žáci ztvární z rukou klobouk), a vampire bat (žáci předvádějí létání) apod.

 

S instrukcemi v angličtině nemají téměř problém – na začátku hodiny se pozdravíme a žáci pokračují větou „We will start with the register.“, odpoví na otázku „Who is absent?“, bez problému se zeptají „Can I go to the toilet?“, vše, jak jsme si říkaly na semináři je otázkou opakování, což považuji za klíčové. Hry samozřejmě zařazuji každou hodinu – nově jsme zkoušeli nasávání obrázků brčkem, což sklidilo velký úspěch :-).

 

Děkuji, Kateřina P.

Markéta Zusková napsal:

Moc se mi líbí způsob, jakým děti zapojujete do aktivit – obrázky, pohyb, dramatizace atd. Je bezvadné slyšet, jak děti dobře reagují na instrukce v angličtině, spíš se často setkávám s názorem, že to bez češtiny nejde. Je to vše jen otázka cviku a rutiny, na kterou je potřeba děti navyknout.

Dana Čálková napsal:

Po semináři jsme s druháky vyzkoušeli při procvičování slovní zásoby používat brčko, kterým měli nasát správné slovíčko na lístečku. Bylo to pro ně velmi příjemné zpestření kroužku angličtiny. Také jsme s obrázkovými kartami hráli  bingo a hru yes/ no, při které děti chodily na správnou stranu třídy podle toho, jestli obrázek slova na kartě odpovídal slovu, které jsem řekla. Děkuji za podnětné nápady, které určitě postupně využiji.

S pozdravem D. Čálková

Markéta Zusková napsal:

Dobrý den,

je dobře, že se Vám osvědčily právě tyto aktivity, protože jsou všestranně použitelné na jakoukoliv slovní zásobu a vyžadují minimální přípravu.

Zdraví

Markéta Zusková

Petra Ž. napsal:

V naší mateřské škole pracujeme s učebnicemi Cookie and friends. Ke všem tématům jsou pěkné pracovní listy a písničky, které doprovázíme dramatizací. Aktivity prokládáme i dalšími hrami – než jsem vyzkoušela hry z Vašeho semináře – byla u dětí nejoblíbenější hra „Simon says“ a škálování (Do you like a spider? Yes/no, učitelka uprostřed je 0-neutrální). Po semináři jsme vyzkoušeli nasávání obrázků brčkem – takto jsme postupně nasávali jídlo, barvy, ad. Nejoblíbenější se stal Bingo, u kterého jsou děti neúnavné:-)

 

Děkuji za nové nápady.

S pozdravem Petra Ž.

Markéta Zusková napsal:

Jsem moc ráda, že se Vám aktivity osvědčily. Cookie and Friends je výborná učebnice a doplňovat jí aktivitami, jaké jsme dělali na semináři je ideální.

Milada K. napsal:

Výběr aktivity: Učitel dává postupně na tabuli obrázk. katry a ptá se žáků : “ What is this?“ , žáci odpovídají, co je na obrázcích. Potom se ptá uč. znovu : “ What is number 1 “ …atd. Nakonec se  žáci  otočí zády  k  tabuli a znovu  odpovídají uč. na podobné otázky.

 

Aktivitu jsem  zkoušela  se žáky ZŠ – 2. ročník. Děti vše moc bavilo a díky jednoduchým pravidlům vše rychle  chápaly. Používala  jsem  obrázkové karty z tématu – food. Velice mne překvapilo, že si žáci  zapamatovali téměř vše přesně a to i když byli otočeni  zády.

 

Děkuji za tento  nápad a řadu  dalších, které budu  jistě  zkoušet příště.

 

S pozdravem

Milada K.

Markéta Zusková napsal:

Myslím, že to, že si děti zapamatovaly všechna slova je dáno tím, že při paměťových hrách se musí maximálně soustředit a to má samozřejmě velký vliv na zapamatování.

Sylva T. napsal:

Dobrý den, v současné době anglický jazyk pravidelně neučím, pouze občas supluji za studující aprobovanou učitelku AJ. Na jednu takovou hodinu jsem dětem z 1. třídy připravila BINGO, kde jsem využila sadu obrázků, která je součástí učebnice Happy House. Současně jsem si připravila lístky se slovy k obrázkům. Děti jsem rozdělila na 2 skupiny po 7, každé dítě dostalo jednu kartu s obrázkem. Děti stály. Lístky jsem naházela do krabičky a postupně vytahovala a četla. Které dítě mělo příslušný obrázek, tak si sedlo. Vyhrála skupina, kde dříve seděly všechny děti. Hra se dětem tak moc líbila, že jsme ji hráli několikrát. Vždy jsme si udělali jiné skupinky. Opravdu bezvadné procvičení slovní zásoby. Všem moc doporučuji. Sylva T.

Markéta Zusková napsal:

Děkuji za bezvadný nápad, určitě hru sama vyzkouším! Je to bezvadná variace na aktivitu ze semináře, při které se navíc procvičuje čtení.

Zdravím!

Markéta Zusková

Jana Marková napsal:

Dobrý den,v kroužku anglického jazyka pro 1.ročník jsem s dětmi hrála hru na procvičování čísel a názvy jídla. Na magnetickou tabuli jsem připevnila čísla 1-6, pod každé číslo jsem umístila obrázek jídla.

S dětmi jsem zopakovala názvy čísel a názvy jídel. Děti jsem rozdělila do dvou skupin, otočily se zády k tabuli, dětem jsem dávala otázku:,,Wathś number one?Děti říkaly co je za obrázek pod daným číslem. Vyhrála skupina dětí, která měla nejvíce bodů. Dětem se hra líbila.

Markéta Zusková napsal:

Je dobře, že jste začala touto jednoduchou variací, až se děti naučí lépe počítat, bude možné navázat aktivitou, kdy děti sčítají obrázky.

Zdraví Markéta Zusková

Eva Vlčková napsal:

Dobrý den,

děkuji za přínosný seminář, kde jsme opět dostali nové nápady do výuky.Z důvodu dovolené jsem už bohužel neměla možnost je vyzkoušet, ale velmi často ve třídě pracujeme s flashcards – jak s těmi papírovými, tak někdy kreslím na tabuli nebo je vyrábějí děti. Určitě v novém školním roce vyzkoušíme nasávání slovíček brčkem, tichou poštu a s těmi nejmenšími častěji zapojíme plyšáky.

Markéta Zusková napsal:

Nechat děti podílet se na výrobě flashcards je určitě výborný nápad, děti je tak přijmou za vlastní a více je respektují. Začít nový rok s novými aktivitami bude určitě fajn.

Zdravím a přeji pěkný zbytek léta!

Ladislava P. napsal:

Dobrý den, přestože jsem začátečník a nejsem v angličtině zdatná, byl pro mě seminář přínosný, obohacující, zvláště co se týká praktických ukázek her a písniček.

V naší třídě vede angličtinu moje kolegyně. Já jí příležitostně asistuji, pomáhám se skupinovou či individuální činností a v průběhu dne pak procvičujeme slova v opakujících se rituálech – breakfast, get dressed, washing, eating, get some exercise …

Vyzkoušely jsme weather game in which they have to choose the right clothes according to the weather. Song Five little monkeys – velmi u dětí oblíbená a hru Bingo.

Další pomoc a poznatky postupně čerpám z příručky: Bringing creative teaching into the young learner classroom.

Markéta Zusková napsal:

To, že jste začáteční vůbec nevadí, to, že jsme si aktivity vyzkoušeli v semináři Vám jistě napomohlo k tomu, aby jste je úspěšně aplikovala ve třídě. Myslím, že je výborné, že děláte asistentku, můžete spoustu věcí ‚okoukat‘ a vidět výuku z jiné perspektivy.

Markéta Zusková

Vladimíra P. napsal:

Seminář byl velice zajímavý, pro mě hlavně seznámení se způsobem, jak se výuka angličtiny v MŠ organizuje ve velkých městech nebo v soukromých školkách. Mezi našimi skromnými podmínkami a podmínkami tam jsem zaznamenala obrovský rozdíl. Ale vzhledem k tomu, že jsem viděla, jak jsou děti schopny reagovat na rodilého mluvčího, začala jsem na děti mluvit anglicky více a i při jiných příležitostech, než je hodina angličtiny.

Markéta Zusková napsal:

To je velice dobrý krok, dětem pomůže lépe se orientovat v tom, kdy se na ně mluví anglicky nějaká opakovaná činnost, která znamená ‚English time‘ (např. vždy po svačině, na určitém vyhrazeném místě v místnosti apod.)

Napsat komentář