Seminář 2.4.2012

Watch the videos and put the exam tasks in the right order:

Starters

 • a) The examiner asks the candidate questions about three of the object cards.
 • b) The examiner asks the child to point to objects on the scene picture.
 • c) The examiner asks the candidate some questions about the scene picture.
 • d) The examiner asks the candidate some personal questions on topics such as age, family, school and friends.
 • e) The examiner asks the candidate to point to three object cards and gives instructions to place them in different locations on the scene picture.

 

Movers

 • a) The examiner shows the candidate four sets of pictures where one picture in each set in the ‘odd-one-out’. The candidate has to identify which picture is the odd-one-out in the remaining three sets and say why.
 • b) The examiner asks the candidate some personal questions on topics such as school, weekends, friends and hobbies.
 • c) The examiner shows the candidate two pictures which look similar but have some differences. The examiner then asks the candidate to describe the four differences.
 • d) The examiner shows the candidate a sequence of four pictures which show a story. The examiner tells the candidate the name of the story and describes the first picture in the story he/she then asks the candidate to describe the other three pictures.

 

Flyers

 • a) The examiner asks the candidate questions about a person, place or object based on a set of question cues. The candidate responds, using a set of information cues. The candidate then asks the examiner  questions based on a set of different question cues.
 • b) The examiner asks the candidate some personal questions on topics such as school, holidays, birthdays, family and hobbies
 • c) The examiner shows the candidate a sequence of five pictures which show a story. The examiner tells the candidate the name of the story and describes the first picture in the story. He/she then asks the candidate to describe the other four pictures.
 • d) The examiner shows the candidate two pictures which are similar but have some differences. The examiner reads statements about the examiner’s picture. The candidate must look at the candidate’s picture, identify six differences and say how the picture is different

 

Starters

 

Movers

 

Flyers

Comments

Radka Havlíčková napsal:

Dobrý den, použila jsem pracovní list ze semináře – obrázek ZOO. Dětem se moc líbil, říkali zvířátka, která znají a pak si je společně vybarvili. Děkuji za další zajímavý seminář.

Helena napsal:

Jsem ráda, že se vám seminář líbil. Ještě by bylo fajn, kdybyste mi řekla, jaká byla kritéria hodnocení, aby aktivita sloužila k hodnocení a ne pouze k procvičení. Děkuji za vaši aktivitu.

Ivana Tomkova napsal:

Dobrý den, s dětmi jsem použila pracovní list popis příšery. Každý si svoji příšerku vybarvil a  popsal. Pracovali ve dvojicích. Obrázek se líbil. Děkuji za zajímavý seminář.

Helena napsal:

To jsem ráda, že vás seminář zaujal. Zajímalo by mě ještě, jak se vaše děti hodnotily. Jak zhodnotily výkon svůj a výkon svého parťáka.

Zdenka napsal:

I had prepared two pictures for the activity: One with a girl, sitting on a bed and crying, and the other with a group of four girls, sitting on the grass and celebrating something. I stuck them on the board with a piece of tack-it stuff, and gave the students three minutes to look at them and prepare their descriptions and comparisons of the pictures. Then I appointed one student to time the speaking for us (two minutes approximately), and I told the students to put down all their notes and comments, including any mistakes the speaker made during the speaking, and then I asked one student (unfortunately there were no volunteers) to present the description and comparison of the pictures. After the speaker had finished, we analyzed the speech together, first using the students´ notes, then my own comments.

 

I think the activity was motivating for the students, they enjoyed it very much, and it was also a good opportunity to practice their spoken English.

Helena napsal:

This sounds like a solid speaking lesson. It would be interesting to know if the students also focused on examples of good languages and not only mistakes. This would make the activity even more motivating, I think. Also, did you use the outcome of this activity to mark the students? If so, what marks did you give them?

Jiřina Šupitová napsal:

Dobrý den paní Linková,

 

velmi Vám děkuji za Váš seminář 2.4. Máte velmi krásný a přirozený projev a jsem moc ráda, že jsem se mohla seznámit, jak probíhají certifikované zkoušky v AJ pro děti.Potěšilo mě, že mí žáci jsou na tom vcelku dobře (to srovnání s videem) 🙂 V hodinách dávám důraz na „speaking“…popis obrázků,Picasso dictations (děti kreslí, co diktuji),Lost Properrty Office (v pytlíku různé předměty a hádáme, kdo by mohl být člověk, kterému ty věci patří atd)…Pracuje ve skupinách, dvojicích či Face-to-face a pak prezentace před třídou…občas se i dost zasmějeme. Jak stárnu, dávám důraz na PROŽITKOVOU FORMU všdeho, tj i výuky AJ a nejdraději bych všechno učila DRAMATIZACÍ. Děkuji za pěkné úvodní hry – vyzkoušeli jsme, je bezva mluvit v pohybu…je to přirozené..

 

Mějte se moc hezky, ráda se s Vámi zas někde uvidím..

Ať se Vám daří… Jiřina

Helena napsal:

Děkuji za slova uznání a jsem ráda, že byl seminář pro vás přínosný. Pokud byste někdy potřebovala ještě nějaké informace o dětských zkouškách, tak víte, kde nás najdete. Moc zdravím.

Iva napsal:

The activity was for class 8. T¨here were eighteen pupils in the class. One pupil was ill. It was the speaking activity. I had the photocopy of two different pictures. The half of the class had picture A and the other half had picture B.

 

We  had explained some new vocabularies before the activity and I made  two examples with them for the first. There were ten differences in the pictures. Pupils practised present continuous, irregural nouns, prepositions and there is, there are etc.

 

Example:

A – Around one table, ttree people are having a drink.

B – Thereare four people.

A – They are drinking coffee.

B – They are drinking Coke.

A – There is no man and shower.

B – There is a shower near the pool. A man is having a shower.

Helena napsal:

Thank you for this activity, Iva. It sounds like a good practice activity. Did you have any criteria for assessment? Did you use the outcome of this activity for marking? Did the students give each other feedback? It would be interesting to get answers to these questions. Good luck!

Radka napsal:

Dělala jsem se třeťáčky (úplní začátečníci) aktivitu na mluvení, kde jsem si chtěla ověřit(zhodnotit), zda už dovedeme vytvořit otázku s can. Děti dostaly tabulku, kde ve vrchní řádku bylo pět činností (jump, fly, read, sing…) a měly vyzpovídat své dva kamarády ve skupině, zda dané činnosti umí, či ne. Já jsem monitorovala a poslouchala. Zjistila jsem, že děti otázku už bez problémů vytvoří a tato aktivita je i baví, protože jsou schopné si trochu popovídat. Jediný problém, který nastal byl v odpovědi s výslovností can’t.

Helena napsal:

Ano, to je správné použití běžné aktivity k zhodnocení pokroku žáků. Děkuju za zprávu a jsem ráda, že vám to fungovalo. Zdravím

Laďka napsal:

Dobrý den, já jsem se třeť áky zkoušele testování na předložky on,in, under,… podle obrázku,který jsme dostali na semináři. Bylo to pro děti jasné, přiměřené věku a srozumitelné i pro mě jako zpětná vazba při hodnocení. Tento seminář se mi moc líbil.

Helena napsal:

To jsem ráda, že vám seminář přišel užitečný. Ještě by bylo zajímavé vědět, jaká kritéria jste si stanovila, jestli se děti hodnotily samy nebo jestli bylo hodnocení vaše. Zdravím.

Marie napsal:

Seminář se mi velice líbil. S dětmi jsem v hodinách využila listy s příšerkami a ZOO.

 

Děti to braly jako zábavu a moc se jim to líbilo. Listy si vybarvily a poté jsme si o nich povídaly na koberečku.

Helena napsal:

To jsem ráda, že se vám seminář líbil. Máte teď tedy představu o tom, jak děti umí tvořit otázky, jak znají barvy a jak umí přečíst jména zvířat. Zdravím.

Jaroslav napsal:

Moje zkušenost:

Testoval jsem s kolegou používání přítomného času prostého a průběhového v hodinách sedmých ročníků. Použili jsme test, který byl složený z několika částí: překlad, doplňování, spojování, nabídka možností. Poté, co jsme test vyhodnotili, tak jsme provedli srovnání mezi oběma třídami. Výsledek se lišil jen minimálně v některých z parametrů. To byla pro nás důležitá zpětná vazba.

Helena napsal:

Děkuji za vaši zkušenost a zdravím.

Kamila napsal:

Dobrý den,

seminář se mi velmi líbil.

 

Použila jsem okopírované materialy pro děti na 1.stupmi ZŠ. Děti mají založená portfolia, takže si materiály, které jsme použili si uchovávají a můžeme se k nim později vrátit

 

Po semináři, jsem tolerantnější, co se týče mluveného projevu.

Děkuji

Kašíková

Helena napsal:

Jsem ráda, že byl pro vás seminář užitečný a velmi ráda, že jste nyní tolerantnější při hodnocení ústního projevu. Bylo to mým cílem.

Zdravím

Jitka napsal:

Jelikož učím na malotřídní škole a seminářů pro Aj – výuka malých dětí – není dostatek, velmi jsem ocenila možnost zúčastnit se Vašeho semináře.

 

Nejprve musím ocenit organizaci akce, velmi příjemné prostředí a zejména velmi milou, usměvavou a ochotnou paní lektorku. Které bych tímto chtěla poděkovat.

 

Využití v praxi:

– Jelikož v letošním roce poprvé došlo k celorepublikovému testování žáků 5. ročníků, očekávala jsem od tohoto semináře spíše konkrétní informace, jak bude testování probíhat, jakých oblastí se bude týkat a čemu se především věnovat. V semináři ovšem bylo testování ústní a zcela odlišné, než nyní probíhalo v naší republice. Nicméně se to týkalo problematiky, kterou jsem neznala a neměla jsem o ní žádné informace. Nyní už jsem schopna si představit, jak takovýto způsob probíhá, z jakých oblastí se skládá, co je při testování prioritní, druhotné a naučila jsem se hodnotit výstupy dětí dle daných kriterií i oblastí. V tomto vidím přínos a uvítala bych, kdyby tímto způsobem probíhalo testování dětí i v budoucnu v naší republice.

 

– Jako přínos hodnotím i pracovní materiály, které nám na semináři byly nabídnuty a se kterými jsem pracovala ve své hodině, při práci s dětmi 4. a 5. ročníku. Jsem za to ráda. Tyto listy obohatily moji kartotéku pracovních činností pro samostatnou i skupinovou práci.

 

– A v neposlední řadě jsem ráda za to, že jsem mohla diskutovat s ostatními vyučujícími, se kterými jsem si vyměnila svoje zkušenosti a informace z vlastní praxe.

 

Jitka K.

Helena napsal:

Jsem ráda, že vám seminář byl užitečný. I já si myslím, že by se způsoby testování žáků z jazyka měly změnit a přizpůsobit anglosaským zvyklostem. Je to objektivnější, praktičtější a už hotové, takže není třeba něco vymýšlet. Zdravím

Alena napsal:

Dobrý den, seminář v Jihlavě 2.4.2012 považuji za přínosný hlavně z toho důvodu, že jsem si uvědomila význam práce s obrazovým materiálem. Připravila jsem si kartotéku obrázků a na nich procvičujeme rozvoj řeči. Např. hledání rozdílů, vymýšlíme, co předcházelo, nebo vybereme několik obrázků a vytváříme příběh. Je to jednoduché  a pro žáky podnětné.

Děkuji, Alena V.

Helena napsal:

Jsem ráda, že byl seminář pro vás užitečný. Zkoušela jste také použít obrázky a zmíněné aktivity pro hodnocení žáků? Jak se jim to zdálo? Bylo to pro ně zábavné? Myslím, že všechny aktivity, které zmiňujete, by se daly i takto využít. Mějte se hezky.

Lucie T. napsal:

Seminář byl velice přínosný. Ocenila jsem, že probíhal v anglickém jazyce a tudíž jsme měli možnost procvičit angličtinu.

 

Pomocí Vašich instruktážních videí jsem realizovala ve své výuce podobný styl otázek, kdy jsem se svými žáky vedla rozhovory a zjišťovala jejich jazykovou úroveň.

 

Samozřejmě i další nápady, které nám byli na semináři prezentované jsou ve výuce dobře využitelné. Žáci vždy rádi pracují s novými nápady a jsou vděční, když nemusí pracovat pouze s učebnicí. Proto se snažím navštěvovat semináře s podobnou tématikou, pomocí kterých mohu svou výuku obohatit o nové nápady a příjemnou formou žákům představit anglický jazyk.

 

S pozdravem

Lucie T.

Helena napsal:

Milá Lucie,

jsem ráda, že byl pro vás seminář přínosný a že jste použila některé techniky k hodnocení žáků. Možná byste také mohla zkusit, aby si žáci určovali kritéria hodnocení sami ještě před aktivitou. Jsem si jistá, že by je to také bavilo. Mějte se hezky. Helena

Petra S. napsal:

AN ODE TO… creation of the (funny) text

Type of activity: Individual, pair, group

Age/ level: 12-13 /elementary

Time: 15-20 mins

Skills trained: writing, speaking, reading

Materials: writing tools, paper

Aims:

• Linquistic:  to practise grammar – present simple / present continuous, adjectives,  adverbs to practise spelling to practise vocabulary

• Pedagogic: orientation in the text creation of the text and read aloud recitation with the right spelling the avoidance of  pupils´ shyness

 

Each pupil has a piece of paper. They write the words according to the teacher´s dictation:

1. Write the name of a person or thing.  ( My dog)

2. Write two adjectives describing her/him or it. ( funny, beautiful)

3. Write the place (where is she/he or it). ( on the beach)

4. Repeat the name of person or thing. ( my dog)

5. What is she/he or it doing? ( eating an icecream)

6. Write two adverbs.( daily, carefully)

7. Where is she/he or it doing it? ( in Greece)

8. Repeat line 2.( funny, beautiful)

9. Write three more adjectives. ( ugly, small, light)

10. Repeat line 1. ( my dog)

 

The result of this activity is creation of the funny text. Now the teacher let pupils recite their created odes feelingly step by step according to the instructions. First pupils can read each other in pairs, later they can recite in front of the class and others evaluace the performance of schoolmates.

The ode to ….my dog

My dog, funny, beautiful, on the beach.

My dog, eating an icecream, daily, carefully in Greece.

Funny, beautiful, ugly, small, light….my dog.

Variations:

Pupils can read aloud their mates´ texts. That way they can avoid being bashful.

Teacher can add some more lines to make the text longer.

Helena napsal:

Thank you for your contribution to the forum. Your activity seems really very interesting and it is clear that the students enjoyed it. You must have put a lot of time and effort in planning it and then writing about it. What I am not sure about is how is it connected to evaluating pupils and testing. Perhaps I do not understand and it is there and I just cannot see it.

Radmila napsal:

Dobrý den, ze semináře jsem v kroužku

konverzace využila dvojice proti sobě, zadala jsem téma a museli si na něj povídat. Poté se posunuli a pokračovali v konverzaci. Já sama jsem si vyzkoušela zkoušku cityandguilds a úspěšně složila.

S pozdravem Radmila

Helena napsal:

Gratuluji k úspěšně složené zkoušce a děkuji za příspěvek na fórum. Vaše aktivita zní zajímavě. Možná by bylo ještě užitečné říct, jestli měli žáci časový limit, po který měli hovořit na dané téma a jestli téma zůstalo stejné, poté co se posunuli dál. Taky by bylo zajímavé vědět:

 

a) jaká kritéria k hodnocení jejich mluveného projevu jste použila?

b) opravovali se sami nebo jste je na  konci opravila vy?

c) dostali nějakou známku?

 

S pozdravem Helena

Šárka H. napsal:

Dobrý den,

využila jsem pár metodických listů pro malé děti a dvě hry, které testovala paní lektorka na nás. Docela se mi osvědčily „konverzační dvojice s posunem“, bavilo to děti starší, tedy z druhého stupně. Děkuji, Šárka

Helena napsal:

Děkuju za příspěvek, jsem ráda, že se vám tato aktivita osvědčila a že se studentům líbila. Mějte se hezky. Helena

Napsat komentář