Přijímačky – termíny

Přijímací řízení do prezenčního i kombinovaného studia:

 

Ke studiu se uchazeči mohou hlásit prostřednictvím on-line přihlášky.
Po odeslání on-line přihlášky budou uchazeči pozváni k přijímací zkoušce.

 

Termíny přijímacích zkoušek

  • 18. dubna 2017
  • 13. června 2017
  • 08. srpna 2017
  • 12. září 2017
  • poslední termín přijímacích zkoušek bude stanoven dle přijatých přihlášek

 

Termín podání přihlášky

Přihlášku je třeba podat nejpozději 14 dní před zvoleným termínem přijímací zkoušky.

 

 

Bližší informace o přijímacím řízení jsou k dispozici na e-mailu info@akcentcollege.cz nebo na tel. 261 109 234 případně 261 109 259.