Přijímací zkoušky

Ve středu 11. září 2019 ve 13 hodin se konají přijímací zkoušky do prezenční i kombinované formy studia.

 

Další informace:

 

Podrobnější informace o škole, o zaměření a podobě studia můžete získat také na e-mailu info@akcentcollege.cz a na telefonním čísle 261 109 234 nebo 261 109 259.