Jmenování nového rektora AKCENT College

Valná hromada AKCENT College na svém zasedání 29. září 2016 schválila jmenování doc. PhDr. Zdeňka Starého, CSc. do funkce rektora AKCENT College. Funkční období nového rektora začalo dnem 1. října 2016.

 

DSCN2233  doc. PhDr. Zdeněk Starý, CSc.                                           

 

Zároveň bychom rádi poděkovali paní profesorce Aleně Macurové za její práci ve funkci rektorky vysoké školy a za její přínos k rozvoji vysoké školy.