Termíny výuky

Zahájení výuky:


15. listopadu 2015 v 10 hodin

 

Termíny

 

 

výukový den I (6 hodin)

Ne 15. 11. 2015

Specifické rysy výuky češtiny jako cizího jazyka
(2 hodiny)

Mgr. Petra Bulejčíková, Ph.D.

10.00 – 11.30

Přehled učebnic, cvičebnic, učebních materiálů a dalších pomůcek využitelných pro rozvíjení jazykových a komunikačních
(2 hodiny)

Mgr. Petra Bulejčíková, Ph.D.

 11.45 – 13.15

Specifika výuky češtiny jako cizího jazyka blízce příbuzného prvnímu jazyku žáků
(2 hodiny)

Prof. PhDr. Hana Gladkova, CSc.

14.15 – 15.45

výukový den II (7 hodin)

So 21. 11. 2015

Nejčastější potíže nerodilých mluvčích při osvojování si zvukové stránky češtiny.
(3 hodiny)

PhDr. Jitka Veroňková, Ph.D.

10.00 – 12.15

Specifika výuky češtiny jako cizího jazyka geneticky nepříbuzného prvnímu jazyku žáků
(2 hodiny)

Doc. PhDr. Jiří Homoláč, CSc.

13.15 – 14.45

Metody výuky češtiny jako cizího jazyka, zvl. metoda komunikační (2 hodiny)

PaedDr. Dana Hánková, Ph.D.

15.00 – 16.30

výukový den III (7 hodin)

So 28. 11. 2015

Komunikační dovednosti v češtině: psaný projev. Čtení (recepční dovednost) a psaní (produkční dovednost) a didaktické postupy jejich rozvíjení
(3 hodiny)

Mgr. Marie Ondřichová

10.00 – 12.15

 

Komunikační dovednosti v češtině: mluvený projev. Naslouchání (recepční dovednost) a mluvení (produkční dovednost) a didaktické postupy jejich
(3 hodiny)

Mgr. Jana Blažejová

13.15 – 15.30

 

Příprava samostatné činnosti
(1 hodina)

Mgr. Jana Blažejová

Prof. PhDr. Hana Gladkova, CSc.

15.35 – 16.20

výukový den IV (8 hodin)

So 12. 12.2015

Přístupy k tvorbě vlastních výukových materiálů zaměřených na potřeby konkrétní výukové skupiny
(3 hodiny)

Mgr. Marie Ondřichová

10.00 – 12.15

 

Analýza příkladů praxe výuky češtiny jako cizího jazyka
(3 hodiny)

Mgr. Jana Blažejová

13.15 – 15.30

Ověřování míry osvojení prezentovaných prostředků/postupů jednotlivých jazykových plánů; typy cvičení
(2 hodiny)

PhDr. Hana Gladkova, CSc.

15.45 – 17.15

Odevzdání samostatné práce

výukový den V (7 hodin)

So 9. 1.2016

Možnosti adaptace existujících učebních materiálů pro výuku cizinců
(3 hodiny)

PhDr. Lída Holá

10.00 – 12.15

Práce s chybou v mluvených a psaných projevech
(2 hodiny)

PhDr. Lída Holá

13.15 – 14.45

Hodnocení samostatné práce
(2 hodiny)

Mgr. Jana Blažejová,
Prof. PhDr. Hana Gladkova, CSc.

15.00 – 16.30